BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco
Car Theft in Poland as a Part of the Risk in Auto Accident and Theft Insurance
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2015, vol. 18, nr 2, s. 115-126, bibliogr. 21 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Samochody, Przestępczość, Ubezpieczenie AUTOCASCO, Ryzyko w ubezpieczeniach
Automobiles, Crime, Auto accident and theft insurance (autocasco), Insurance risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kradzież pojazdów mechanicznych zawsze była odnotowywana jako zjawisko negatywne, z którym należy walczyć wszelkimi możliwymi sposobami. Traktujemy ją jako nieetyczne zachowanie się wobec uczciwych ludzi. Stawiamy tezę, że zjawisko kradzieży samochodów w Polsce ma tendencję malejącą i jest ukierunkowane na samochody najlepszej jakości. Celem tego artykułu jest ocena zjawiska kradzieży samochodów w Polsce w latach 2001-2012. Na tym tle będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala problemu i jakie zagrożenia dla zakładów ubezpieczeń stanowi zjawisko kradzieży samochodów. Artykuł napisano w oparciu o załączoną literaturę przedmiotu. (fragment tekstu)

The problem of car theft has been observed for many years. The largest scale of this phenomenon occurred in the 1990's. In this paper, the issue is discussed in social, ethical and economic aspects. We present the scale of the phenomenon of the theft of passenger vehicles in Poland in the years 2001-2012 in terms of the number of vehicles, type of stolen vehicles and the accident areas. In addition, we present the cause of theft and selected ways to protect cars from it. We also briefly discuss the role and responsibility of the insurance companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski C., Zniechęcić złodzieja, "Ciężarówki" 2008, nr 12.
 2. Błachnio J., Monitoring pojazdów. Nowe zastosowania, "Ochrona mienia i informacji" 2005, nr 4.
 3. Dąbrowski R., Wybrane aspekty oszustw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód. Praktyka dochodzeniowo-operacyjna, VI Ogólnopolska konferencja Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 18-19 lutego 2003, materiały konferencyjne t. VI.
 4. Guard System - radiowy system lokalizacji skradzionych obiektów, "Ochrona mienia" 2008, nr 4.
 5. Itura Net. Nowe standardy w zabezpieczaniu samochodów przed kradzieżą, "Ochrona mienia" 2002, nr 2-3.
 6. Kowalik-Urbáez A., B. Juan Diego Ramírez, Przykłady oszustw samochodów sprowadzanych z Włoch czy Hiszpanii, "Miesięcznik ubezpieczeniowy" 2007, nr 3.
 7. Kradzieże pojazdów mechanicznych i oszustwa ubezpieczeniowe. Część I - Możliwości wykrywania z punktu widzenia techniki kryminalistycznej, przekład Kriminalistik 1995.
 8. Kradzieże samochodów, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2007, nr 3, rozkładówka.
 9. Łukjanow S., Samochodowe elektroniczne urządzenia zabezpieczające, "Ochrona mienia" 2002, nr 11.
 10. Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
 11. Okrasa P., Przestępczość rośnie, "Miesięcznik ubezpieczeniowy" 2008, nr 2.
 12. Oszustwa Ubezpieczeniowe, "Gazeta ubezpieczeniowa" 24 lutego 2004.
 13. Podgórski A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
 14. Roczniki statystyczne GUS z lat 1999-2013.
 15. Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t. 2.
 16. Szczerba B., Międzykontynentalne AC, "Miesięcznik ubezpieczeniowy" 2008, nr 3.
 17. Trochymiak B., Mikrocząsteczki - straszak na złodzieja, "Spedycja, transport, logistyka" 2006, nr 3.
 18. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości (Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 100, art. 1 pkt 9.).
 19. Zbysław D., Skuteczne ściganie, "Miesięcznik ubezpieczeniowy" 2009, nr 9.
 20. Zieliński R., Złodzieje cenią auta niemieckie, "Dziennik Gazeta Prawna" 24 stycznia 2011.
 21. Złodzieje samochodów najbardziej lubią Volkswagena, "Dziennik Gazeta Prawna" 24 maja 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/8775
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu