BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie miary Braya-Curtisa do oceny miejsca Polski w UE pod względem innowacyjności gospodarki
Implementation of Bray-Curtis Measure for the Assessment of Polish Position in the EU with Regard to Economy Innovation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 19-30, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Miara Braya-Curtisa, Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Pomiary, Miara odległości
Bray-Curtis measure, Innovative character, Innovation economy, Measurement, Distance measures
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procedury pozwalającej na podstawie miary odległości Braya-Curtisa grupować kraje w zbiory o strukturach skali innowacyjności zbliżone i odległe od wybranego obiektu, jakim będzie w jednym ujęciu Pol-ska, a w drugim kraj - "lider". W dalszej części artykułu zawarto empiryczną weryfikację procedury, co pozwoliło na wydzielenie grup krajów o różnym dystansie do Polski pod względem innowacyjności i na ustalenie miejsca polskiej gospodarki w stosunku do kraju - "lidera" innowacyjności. (fragment tekstu)

The article presents the procedure, based on Bray-Curtis distance measure, which facilitates grouping countries into sets representing different distance from a selected object (Poland, "leader") with regard to economy innovation. It also presents the empirical example allowing for distinguishing groups of countries with respect to a distance which separates Poland from these countries in the field of innovation. The paper also includes an assessment of both distance and position of Polish economy in relation to Sweden - the innovation "leader". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 3, European Commission, 2002.
 2. 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 1, European Commission, 2003.
 3. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 4. Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 371, Seria: Monografie i Opracowania nr 39, AE, Wrocław 1987.
 5. Markowska M., Tendencje w pomiarze regionalnej innowacyjności - podejście amerykańskie, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, AE, Wrocław 2006.
 6. Markowska M., Statystyczny pomiar innowacyjności w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Ekonometria 16, AE, Wrocław 2006.
 7. Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1142, AE, Wrocław 2006.
 8. Markowska M., Strahl D., Poziom innowacyjności krajów zjednoczonej Europy, [w:] Integracja europejska, red. M. Klamut, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1127, AE, Wrocław 2006.
 9. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on In-novation, European Commission, 2005.
 10. Oslo Manual, the Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guide-lines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, European Commission, Eurostat, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 1997.
 11. Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy (1942), 3rd ed. Introduction by T. Bottomore, J.A. Schumpeter, 1942, 1947, Harper & Row, Publishers, Inc., 1950, G.A.&Unwin (Publishers) Ltd., 1976, New York, NY: Harper & Row, Publishers, Inc. (Originally pub. by Harper & Brothers).
 12. Strahl D., Propozycja miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym z wykorzystaniem European Innovation Scoreboard, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1180, Ekonometria 19, AE, Wrocław 2007.
 13. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ekonometria (złożone do druku).
 14. The Global Competitiveness Report 2001-2002, New York, Oxford University Press, World Economic Forum 2002.
 15. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu