BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości wykorzystania zróżnicowanych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych : analiza porównywalności wyników
Possibilities of Applications of Chosen Multivariate Techniques to Socio-economic Researches : the Analysis of Comparability of Results
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 31-42, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Edukacja, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza korespondencji, Analiza regresji, Metoda Warda
Education, Multi-dimensional statistical analysis, Correspondence analysis, Regression analysis, Ward method
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W świetle przedstawionych uwarunkowań i trudności związanych ze stosowaniem zróżnicowanych metod wielowymiarowej analizy statystycznej autorki niniejszego artykułu postawiły sobie za cel poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie metod analizy zależności lub współwystępowania dla zmiennych różnego typu prowadzi do wyciągnięcia odmiennych wniosków? Problem ten można również rozważać pod kątem uzupełniania się konkluzji płynących z wybranych technik analizy. Przedstawiony w artykule przykład posłużył ilustracji rozpatrywanych zagadnień. (fragment tekstu)

This paper presents the implementation of some multivariate techniques whose applications are determined by the measurement scales of analyzed variables. Some characteristic techniques were chosen according to the measurement scales: cluster analysis for ratio scale, correspondence analysis for nominal scale, logit and discriminant analysis for different types of scales. The analyzes were per-formed on the grounds of the same set of variables after carrying out the appropriate transformations of scales. This approach allowed us to compare the results obtained by usage of procedures for which application targets are specified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R., Multivariate Analysemethoden. Eine anwen-dungsorientierte Einfuhrung, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2003.
  2. Bazarnik W., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, FOGRA Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992.
  3. Grabiński M., Metody taksonometrii, AE, Kraków 1992.
  4. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Ofi-cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
  5. Hubert C.J., Applied Discriminant Analysis, Wiley, New York 1994.
  6. Jobson J.D., Applied Multivariate Data Analysis, Vol. II, Springer Verlag, Berlin 1994.
  7. Lebart L., Morineau A., Warwick K.M., Multivariate Descriptive Statistical Analysis. Corres-pondence Analysis and Related Techniques for Large Matrices, Wiley, New York 1984.
  8. Marida K.V., Kent J.T., Bobby J.M., Multivariate Analysis, Academic Press, London 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu