BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Aneta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przygotowanie danych w badaniach preferencji konsumentów metodami wyborów dyskretnych
Preparation in Consumer Preference Analysis with Discrete Choice Methods
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 43-55, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Proces badawczy, Metodologia badań, Badanie preferencji konsumenckich
Research process, Research methodology, Consumer preferences research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metody wyborów dyskretnych obejmują różnorakie techniki projektów eksperymentów, procedury gromadzenia danych oraz statystyczne procedury, które wykorzystywane są w celu określenia wyborów, jakich dokonują konsumenci (respondenci) między alternatywami (profilami). (...) Metody wyborów dyskretnych mają kilka zalet. Pierwszą zaletą jest wspomniana już technika badania preferencji konsumentów, która w sposób rzeczywisty przedstawia procesy zachodzące na rynku (wybór jednego ze zbioru profilów bądź rezygnacja z wyboru). Drugą zaletą jest to, że metody te pozwalają na bezpośredni pomiar udziałów w rynku. Z zaletami tymi wiążą się dwie największe wady tychże metod. Pierwszą z nich jest to, że w związku z tym, że w trakcie badania respondenci dokonują wyboru jednego z profilów bądź też rezygnują z wyboru, nie uzyskujemy informacji o preferencjach co do pozostałych profilów. Drugą zaś istotną wadą jest to, że parametry modelu szacowane są na poziomie zagregowanym (w przekroju całej próby), co nie pozwala na bezpośrednie oszacowanie preferencji każdego z konsumentów (preferencji indywidualnych). (fragment tekstu)

Discrete choice methods include varied experiments designs, varied procedures of generating factorial designs. The paper presents the process of choice experiments and data preparation to be used in next steps of research: full profiles choice experiments, partial profiles choice experiments and one-step and two-step procedures of generating factorial designs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1013, Seria: Monografie i Opracowania nr 157, AE, Wrocław 2004.
 2. Chrzan K., Elrod T., Choice-based Approach for Large Number of Attributes, "Marketing News" 1995, Vol. 29, No. 1, American Marketing Association.
 3. Chrzan K., Orme B., An Overview and Comparision of Design Strategies for Choice-based Conjoint Analysis, Proceedings of the Sawtooth Software Conference, artykuł dostępny w Internecie na stronie: www.sawtoothsoftware.com/download/techpap/2000Proseedings.pdf, 161-177, 2000.
 4. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne - modele i metody, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
 5. Hauser J.R., Rao V.R., Conjoint Analysis, Related Modeling, and Applications, artykuł dostępny w Internecie na stronie: http://web.mit.edu/hauser/www/Papers/GreenTributeConjoint 092302.pdf, 2002.
 6. Kuhfeld W.F., Multinominal Logit, Discrete Choince Modeleng. An Introdution to Designing Choince Experiments, Collecting, Proccesing, and Analyzing Choice Data with the SAS® System, artykuł dostępny w Internecie na stronie: http://ftp.sas.com/techsup/download/tech-note/ts643/ts643.pdf, Cary, SAS Institute, 2001.
 7. Kuhfeld W.F., Marketing Research Methods in SAS. Experimental Design, Choice, Conjoint, and Graphical Techniques, artykuł dostępny w Internecie na stronie: http://support.sas.com/techsup/technote/ts689.pdf, Cary, SAS Institute, 2003.
 8. Kuhfeld W.F., Marketing Research Methods in SAS. Experimental Design, Choice, Conjoint, and Graphical Techniques, artykuł dostępny w Internecie na stronie: http://support.sas.com/techsup/technote/ts722.pdf, Cary, SAS Institute, 2005.
 9. Kuhfeld W.F., Tobias R.D., Garratt M., Efficient Experimental Design with Marketing Research Applications, "Journal of Marketing Research" 1994, 31 (November), 545-557.
 10. Kulikowski J.L., Komputery w badaniach doświadczalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 11. Louviere J.J., Conjoint Analysis Modelling of Statek Preferences, "Journal of Transport Eco-nomics and Policy" 1988, January, 93-119.
 12. Louviere J.J., Hensher D.A., Swait J.D., Stated Choice Methods. Analysis and Application, Cambridge University Press, 2000.
 13. Marketing Research and Modeling: Progress and Prospects, eds. Y.J. Wind, P.E. Green, Springer, New York 2004.
 14. Riedesel P., A Brief Introducion to Discrete Choince Analysis In Marketing Research, artykuł dostępny w Internecie na stronie: www.action-research.com/discrete.htm, 2001.
 15. Zwerina K., Discrete Choice Experiments in Marketing, Physica-Verlag, Heidelberg-New York 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu