BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpulak Aleksandra (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Organizacja procesu budowy systemów wczesnego ostrzegania
The Organization of the Early Warning System Building Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 85-96, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
System wczesnego ostrzegania, Prognozowanie ostrzegawcze
Early warning system, Warning forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową funkcją realizowaną przez system wczesnego ostrzegania (SWO) jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a jego głównymi użytkownikami są podmioty zewnętrzne względem przedsiębiorstwa oraz menedżerowie. (...) W artykule opisano proces budowy SWO, który zastosowany w praktyce może doprowadzić do budowy systemu o niebanalnych możliwościach aplikacyjnych w zarządzaniu. Menedżerowie mogą bowiem wykorzystać zbudowany system w następujących przykładowych sytuacjach:
 • ocena aktualnie stosowanych metod zarządzania,
 • podjęcie decyzji o zmianie lub poprawie dotychczasowych metod zarządzania,
 • weryfikacja planów (strategii) działania przed ich zatwierdzeniem poprzez dokonywanie symulacji z wykorzystaniem systemu. (fragment tekstu)


This article presents the main steps of building an early warning system process. These steps are based on the literature studies and empirical research on Polish companies corporate liquidity. The author also defines some crucial ideas connected with building early warning system such as an early warning system, warning horizon or possible warning signals. She points out its interpretation and application in management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley&Sons, New York 1983.
 2. Bartkowiak R., Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla budowy systemu wczesnego ostrzegania, "Bezpieczny Bank" 1997 nr 1.
 3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Fitz Patric P.J., A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firms, Certified Public Accountant 1932.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, PN nr 153, AE, Poznań 1998.
 6. Pollak H., Konstrukcja systemu prognoz wczesnego ostrzegania w gospodarce żywnościowej, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1990.
 7. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2004.
 8. Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999 nr 6.
 9. Strahl D., Modele zarządzania bankiem (model Triada), AE, Wrocław 1996.
 10. Szpulak A., Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw produkcyjnych, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu