BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Košík Ladislav (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, doktorant)
Tytuł
Steel Service Center - New Phenomenon
Centra serwisowe stali - nowe zjawisko
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 97-105, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Produkcja stali, Przemysł stalowy
Steel production, Steel industry
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Artykuł ten prezentuje centra serwisowe stali jako przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne za wzrost sprzedaży i modyfikację w materiałach metalurgicznych oferowanych na rynku i sprzyjają tworzeniu nowych rynków zbytu. Ze względu na ich charakterystykę i zorientowanie, z powodu ich kreacji i specyfikacji, czynności w nich wykonywane powodują wzrost wartości podstawowych pro-duktów oraz liczby klientów. Podsumowując obecny stan centrów serwisowych, ich sytuacja w Czechach i na całym świecie umacnia się. Artykuł ten proponuje pewne zalecenia związane z przyszłym rozwojem centrów serwisowych w Republice Czeskiej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buchtová J., Stibor M., Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku, VŃB - Technická Univerzita Ostrava, 1998.
  2. Cepl M., K pojmu outsourcingu a základním problémům jeho smluvního práva, Buletin Advo-kacie, č. 9/1998, str. 40.
  3. Database of Paper Resumes from the Field of Metallurgy by The Steel Federation, Inc Informa-tion Provided by Companies: Nová Huť - Hutní prodejna, Ferona, a.s.
  4. Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M., Logistika, Computer Press, Praha 2000.
  5. Ptáček S., Logistika, VŃB - Technická Univerzita Ostrava, 1998.
  6. Thrall Vagónka Studénka, a.s., Nářaďovna Tatra, s.r.o., Tatra a.s., ČKD Vagonka Ostrava, Ńkoda Auto, a.s.
  7. Viestová K., Distribúcia a logistika, Vydavateľstvo ALFA, Bratislava 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu