BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotula Maciej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant), Romanowski Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Planning the Supplies of Production Material Purchased in Constant Size of Delivery Package
Planowanie dostaw materiału produkcyjnego nabywanego w stałym co do wielkości opakowaniu dostawczym
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 115-125, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Zaopatrzenie materiałowe, Proces podejmowania decyzji
Material supply, Decision making process
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zostało w całości poświęcone zagadnieniu planowania dostaw materiałowych pod kątem potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa. Praca ta jest próbą poszukiwania podejścia metodologicznego wspomagającego proces decyzyjny. Z założenia proponowany sposób postępowania ma być na tyle prosty, aby bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów był łatwy do zastosowania w praktyce. Fundamentalnym celem planowania dostaw materiałowych jest zapewnienie ciągłości produkcji. Innymi słowy planowanie to polega na zaspokojeniu wymagań produkcji odnośnie do rodzaju materiałów, wielkości i terminów ich dostaw. Podejmowanie tego typu decyzji musi mieć również swoje ekonomiczne uzasadnienie. Na wstępie należy zaznaczyć, iż postępowanie to dotyczy wyboru najlepszego (według przyjęte-go kryterium) planu dostaw pojedynczego materiału. Proponowany sposób podejmowania decyzji składa się z dwóch kolejno następujących po sobie etapów. Zadaniem pierwszego etapu jest wygnerowanie wszystkich dopuszczalnych wariantów planu dostaw materiału. W kolejnym kroku, na podstawie subiektywnie przyjętego kryterium, dokonuje się wyboru najlepszego rozwiązania. Najczęściej występującym kryterium decyzyjnym jest kryterium kosztowe. Innymi słowy przedsiębiorstwo stara się tak ustalić wielkość i terminy dostaw materiału, aby zabezpieczając w 100% potrzeby produkcji, ponosić jak najniższe koszty związane z przepływem tego materiału. Wydaje się, że zaprezentowana metoda obliczeniowa może w wielu przypadkach znacznie wspomóc proces podejmowania decyzji odnośnie do ustalania wielkości i terminów dostaw poszczególnych materiałów produkcyjnych. Postępowanie to może okazać się bardzo pomocne, zwłaszcza przy porównywaniu ofert kilku dostawców tego samego materiału. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  2. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  3. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
  4. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu