BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodo Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce
The 2015 Budget Act and Proposals for Amendments of the Budget Act in Poland
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2015, vol. 3, nr 1, s. 9-26, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Finanse publiczne, Regulacje prawne, Struktura budżetu
State budget, Public finance, Legal regulations, Budgetary structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Francja
Poland, Germany, France
Abstrakt
Artykuł przedstawia treść i układ ustawy budżetowej na 2015 r. oraz znaczenie prawne jej regulacji. Przedstawia propozycje nowego układu polskiej ustawy budżetowej. Aktualny układ ustawy budżetowej w Polsce powinien być zmieniony. Układ ten nie zawiera bowiem ustaleń dotyczących dochodów i wydatków niektórych państwowych funduszy celowych (zwłaszcza Krajowego Funduszu Drogowego), ustaleń dotyczących spółek Skarbu Państwa i regulacji co do pełnego zakresu deficytu publicznego. Osłabia to kontrolną funkcję ustawy budżetowej oraz podważa prawa budżetowe parlamentu. Kierunkiem służącym zbudowaniu nowego układu ustawy budżetowej w Polsce jest podział tej ustawy na: budżet ogólny (administracyjny) i kilka innych budżetów, dotyczących wyodrębnionych dziedzin aktywności państwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the legal content and system of the 2015 Budget Act and the legal significance of its regulations. In the paper there are also proposals to the new structure Polish Budget Act. The present system of the Budget Act does not include the revenues and expenditure of certain state funds (especially the National Road Fund) and finances of State Treasury companies. The current system weakens the control function and budgetary power of the Parliament. New Polish system of the Budget Act should contain the general budget and several special budgets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A., Ustawa budżetowa na 2014 rok - wybrane aspekty prawne , "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014, nr 1(2), s. 23-35.
  2. Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
  3. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
  4. Heintzen M., Das Finanzwesen [w]: Grundgesetz Kommentar, 6 Auflage, Műnchen 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu