BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Antoni A.
Tytuł
Nikołaj Stankiewicz (1813-1840) : szkic do portretu
Nicholas Stankevich (1813-1840) : the Draft of Portrait
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 53-65
Słowa kluczowe
Kultura, Sztuka
Culture, Art
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Stankiewicz Nikołaj
Abstrakt
Nikołaj Stankiewicz należy do najbardziej znaczących i jednocześnie najbardziej intrygujących postaci rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku. Trudno sobie wyobrazić jej historię bez osobnego rozdziału poświęconego jego osobie i omówieniu wpływu, jaki wywarł na umysły swych współczesnych. To przecież jego nazwiskiem rozpoczyna się "wspaniałe dziesięciolecie" rosyjskiej kultury - przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. (fragment tekstu)

The article is devoted to N. Stankevich, a poet and a philosopher, one of the most significant figures of the "felicitous decade" of the Russian culture at the turn of the thirties and the fortieth of the 19th century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksakow K.S.: Wospominanie studientstwa 1832-1835 godow. W: Moskowskij Uniwersitet w wospominanijach sowriemiennikow. Moskwa 1956.
 2. Aleksandrów J.: Idealist 30. godow XIX wieka (K 75-lietju so dnja koncziny N.W. Stankiewicza. 1840-1915). Kazań 1915.
 3. Annienkow P.W.: Nikołaj Władimirowicz Stankiewicz. Pieriepiska jewo i biografia. Moskwa 1857.
 4. Bakunin M.: Sobranie soczinienij i pisem. 1828-1876. T. 1. Dogicgielianskij pieriod 1828-1837. Moskwa 1934.
 5. Bakunin M.A.: Sobranie soczinienij i pisem. 1828-1876. T. 2. Giegielianskij pieriod. 1837-1840. Moskwa 1934.
 6. Bielinskij W.G.: Połnoje sobranie soczinienij. T. XI. Pisma 1829-1840. Moskwa 1956.
 7. Bieliński W.G.: Pisma filozoficzne. T. 1. Warszawa 1956.
 8. Bourmeyster A.: Stankevic et Videalisme humanitaire des annees 1830. T. 1-2. Paris 1974.
 9. Brown E.J.: Stankevic and Belinskij. S.-Gravenhage 1958. American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists. Moscow, September 1958.
 10. Brown E.J.: The Circle of Stankevich. "American Slavic and East European Review" 1957 nr 10.
 11. Delwig A.: Poł wieka russkoj żizni. Moskwa 1930. T. 1.
 12. Filippow M.M.: Sud'by russkoi fiłosofii (Krużok Stankiewicza - Wlijanie Giegiela). "Russkoje bogatstwo" 1894 nr 11.
 13. Gierszenzon M.O.: Istorija mołodoj Rossii. Moskwa 1923.
 14. Granjard H.: Les deux visage de Stankevic. Paris 1968. VI Congres International des Slavistes. Prague 7-13 aout 1968. Comunications de la delegation française et de la delegation suisse.
 15. Hercen A.: Rzeczy minione i rozmyślania. T. II. Warszawa 1952.
 16. Izbrannoje. Moskwa 1982.
 17. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 1). "Nauki Humanistyczne" nr 3. Wrocław 1997.
 18. Pieriepiska Nikołaja Władimirowicza Stankiewicza. 1830-1840. Riedakcja i izdanie A. Stankiewicza. Moskwa 1914.
 19. Plechanow G.: Sobranije soczinienij w 24 tomach. T. XXII. Moskwa - Leningrad 1925.
 20. Sakulin P.N.: Idealizm N.W. Stankiewicza. "Wiestnik Jewropy" 1915, kn. 2.
 21. Stankiewicz M.: Metafizyka miłości. W: Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825-1861. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył A. Walicki. Warszawa 1961.
 22. Stankiewicz N.W.: Izbrannoje. Moskwa 1982.
 23. Stichotworienija. Tragedia. Proza. Moskwa 1890.
 24. T.N.: Granowskij ijewo pieriepiska. T. II. Moskwa 1897.
 25. Tołstoj L.N.: Połnoje sobranie soczinienij. T. 60. Moskwa 1949.
 26. Turgieniew I.S.: Połnoje sobranie soczinienij i pisem. T. VI. Moskwa - Leningrad 1963.
 27. Walicki A.: Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu