BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madejski Aleksander
Tytuł
Ludwika Feuerbacha wykład humanizmu
Ludwig Feuerbach's Humanist Thought
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 87-111
Słowa kluczowe
Filozofia, Poglądy filozoficzne, Przegląd dorobku naukowego
Philosophy, Philosophical thought, Overview of scientific achievements
Uwagi
summ.
Fauerbach Ludwig
Abstrakt
Omówiono zagadnienie humanizmu w twórczości i filozofii L. Feuerbacha.

Ludwig Feuerbach, referring to M. Luther's times and views as well as to the whole trend of "spontaneous" humanism (as observed in, e.g. modern art), created humanism as a fully developed and consistent theory. The condition enabling the emergence of the work was transforming theocentric subjectivity into anthropocentric one. Criticism of religious alienation as a cognitive error, due to which the man lost himself as the subject, lost his greatness and his freedom, became the basis for criticism of religion. Criticism of religion, undertaken from outside, treating it as the subject of theoretical and cognitive considerations, makes L. Feuerbach the creator of modern science and theory of religion. The criticism discovers that the man created religion and not the other way round. Man is the essence of God, anthropology is the essence of theology. Homo homini Deus est. Feuerbach finishes the "criticism of the heaven" with the "praise of the earth". He discovers religious alienation and its depreciating role for the man. Yet, he does not understand that alienation itself has its causes which have to be discovered. Thus, the "criticism of the heaven" has to lead to the "criticism of the earth", the criticism of historical and social relations which continuously give birth to religious alienation and spiritual poverty.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boenhoeffer D.: Wybór pism. Warszawa: Biblioteka Więzi 1970.
 2. Cornu A.: Karol Marks. Fryderyk Engels. Życie i dzieło. T. II. 1842-1844. Warszawa: PWN 1964.
 3. Engels F.: Wojna chłopska w Niemczech. W: K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 7. Warszawa 1963.
 4. Feuerbach L.: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Werner Schuffnhauser. Bd. 5. Das Wesen des Christentums, Berlin 1967.
 5. Feuerbach L.: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Werner Schuffnhauser. Bd. 9. Das Wesen des Christentums im Sinne Luthers. Berlin 1970.
 6. Feuerbach L.: O istocie chrześcijaństwa. Warszawa 1959.
 7. Feuerbach L.: Samtliche Werke. Herausegeben von W. Bolin u. Fr. Jodl. T. X, Stuttgart 1903.
 8. Feuerbach L.: Wykłady o istocie religii. Warszawa 1953.
 9. Kant I.: Krytyka praktycznego rozumu. Warszawa: PWN 1972.
 10. Kaufman G.: On the Meaning of "God"; Transcendence without Mithoiagy. W: Transcendence. Ed. by R. Richardson. Boston 1969.
 11. Kłoczkowski J.A.: Człowiek Bogiem człowieka. Lublin: Wyd. KUL 1979.
 12. Kowalczyk S. ks.: Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga. Sandomierz: Wydawnictwo diecezjalne 1981.
 13. Kroński T.: Rozważania wokół Hegla. Warszawa: PWN 1960.
 14. Marcel G.: Od sprzeciwu do wezwania. Warszawa 1965.
 15. Maritain J.: Humanizm integralny. Rzym: Zbliżenia 1946.
 16. Marks K., Engels F.: Dzieła. T. 1. Warszawa 1960.
 17. Marks K., Engels F.: Dzieła. T. 21. Warszawa 1969.
 18. Marks K., Engels F.: Dzieła. T. 31. Warszawa 1975.
 19. Marks K.: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. W: K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 1. Warszawa 1963.
 20. Pascal B.: Myśli. Przeki. T. Boy-Żeleński. Warszawa: Pax 1954.
 21. Robinson J.A.: Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów. Tłum. A. Morawska. Warszawa 1966.
 22. Rozwój nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: PWN 1967.
 23. Suchodolski B.: Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: PWN 1963.
 24. Św. Augustyn: O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przełożył i opracował W. Kornatowski. Warszawa: Pax 1977.
 25. Św. Augustyn: Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa: Pax 1978.
 26. Tarnowski K.: Feuerbach na nowo odczytany. "Znak" 1980 nr 5-6.
 27. Wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. Wstępem i komentarzem opatrzył A. Walicki. Warszawa: PWN 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu