BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małys Edyta
Tytuł
Polska myśl społeczno-polityczna epoki Renesansu
Polish Social-Political Thought of Renaissance
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 112-127, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Historia polityczna, Historia społeczeństw, Historia społeczno-gospodarcza, Historia myśli politycznej
Political history, Societies history, Socio-economic history, History of political thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczegółowo scharakteryzowano epokę Renesansu w Polsce. Omówiono m.in. filozofię, sytuację polityczną oraz piśmiennictwo tego okresu.

The Renaissance is a time of profound transformations in all disciplines of life, namely economic-social transformations, political, religious, scientific, artistic and philosophical. It was the time when different options, also philosophical, were clashing around various values including those shaping practical thinking and theoretical as well. It was a driving force that gave rise to new Renaissance concepts of the word, human being and society. New scientific theories emerged, theories about art and literature; new cultural and educational concepts and new models of life. The main focus is on practical philosophy, which is ethics, economics and especially politics which slowly became an autonomous science closely related to law and consequently becoming modern science about state. In the area of state philosophy which is a political thought, Poland reached a summit of cultural Renaissance having not only local importance but also western - European one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal K., Gajda J.: Renesansowa koncepcja prawdziwego szlachectwa. Funkcje cnoty w określaniu wartości i szlachectwa człowieka. W: Wartości i wartościowania w historii filozofii. Wrocław 1992.
 2. Baszkiewicz J.: Historia doktryn polityczno-prawnych do końca XVII w. Warszawa 1968.
 3. Grzybowski K.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych. Warszawa 1967.
 4. Kalita Z.: Człowiek i świat wartości. Wrocław 1993.
 5. Kristeller P.O.: Humanizm i filozofia. Cztery studia. Przeł. G. Błachowicz, L. Szczucki. Red. L. Szczucki. Warszawa 1985.
 6. Modrzewski A.F.: O poprawie Rzeczypospolitej. Warszawa 1971.
 7. Skarga P.: Kazania sejmowe. Wrocław 1972.
 8. Suchodolski B.: Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej. Wrocław 1957.
 9. Suchodolski B., Wojnar I.: Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór faktów. Warszawa 1988.
 10. Wąsik W.: Historia filozofii polskiej. T. 1. Warszawa 1958.
 11. 700 lat myśli polskiej. T. 2. Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu