BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Strategia przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy usługowej
Company's Strategy on Example of Selected Company Service
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 145-159, rys., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Strategia przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Funkcja personalna
Service enterprise, Corporation strategies, Organisational structure, Communication in organisation, Personal function
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej przewagę przedsiębiorstwa, rozstrzygającą o zwycięstwie firmy w rywalizacji, menedżer może uzyskać dzięki wykreowaniu procesu kreowania kapitału ludzkiego. Tworząc odpowiednie warunki, uwzględniające i kojarzące potrzeby i interesy zatrudnionych oraz przedsiębiorstwa, firma zyskuje zaangażowanie pracowników. Badania teoretyczne oraz wdrożenie wypracowanych koncepcji zrealizowano w wybranej firmie usługowej. Rozwiązania zastosowane w Forte Serwis cechują się niską kapitałochłonnością, przeobrażeniami w strukturze organizacyjnej, komunikacji oraz stosunkach międzyludzkich. Są więc, jako wynik współpracy na styku praktyki i teorii, zarządzającego i konsultantów, ze wszech miar godne polecenia polskim menedżerom. Przykład firmy usługowej został wybrany celowo. Sektor usług bowiem w rozwiniętych społeczeństwach tworzy ok. 2/3 dochodu narodowego. Firmy usługowe są więc strategiczną perspektywą rozwoju polskiej gospodarki. A właśnie jakość w sferze usług w istotnym stopniu opiera się na relacji klient - świadczący usługi. Nadaje to w warunkach stabilizowania rozwoju gospodarczego Polski jakościowo nowe znaczenie realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, będącej zbiorem działań związanych z ludźmi, zmierzających do osiągnięcia celów firmy i zaspokojenia potrzeb pracowników. Przedstawimy więc strategię firmy usługowej jako analizę szczególnie rozumianej realizacji funkcji personalnej. (fragment tekstu)

The autor presented the influence of HRM, the development and training of personnel on strategy. Through the introduction of German trading standards as the company's in-house trading standards and their implementation during staff job training courses, including them in their set of motivating values, accompanied by the transformation of the organisation space of the company into a network structure, and, as a result of outsourcing, the company has reached within a relatively short time a leading quasi-monopolistic position in its sector of the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antczak Z., Gałwa S.: Dynamiczna firma usługowa. Warszawa: C.H. Beck 2000.
  2. Cushman D.P., King S.S.: Communication and high-speed management. New York: State University of New York Press 1995.
  3. Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Poznań: AE 2000.
  4. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 1996.
  5. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: "Kadry" 1995.
  6. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Wrocław: AE 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu