BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
O potrzebie badania systemów gospodarczych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 13-20, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Polityka, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy
Economics, Politics, Market economy, Economic system
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowań ekonomistów, ze względu na doniosłość problemu, są między innymi, badania nad systemami gospodarczymi. Ponieważ występują różnorodne powiązania sfery gospodarczej z innymi sferami życia społecznego zajmują się nimi także przedstawiciele innych nauk. Trzeba pamiętać o tym, że system gospodarczy jest jednym z podstawowych czynników decydujących o poziomie i tempie rozwoju gospodarczego każdego kraju. Poszczególne systemy gospodarcze nie są niezmienne, lecz ulegają ciągłym przekształceniom. Ważne jest więc uchwycenie zachodzących w nich zmian, czynników sprawczych tych przemian, występujących w święcie prawidłowości, tendencji itd. Badanie systemów gospodarczych ma nie tylko teoriopoznawcze znaczenie. Istotny jest również - zwłaszcza dla Polski - aspekt praktyczny. Jak wiadomo, Polska jest ciągle na etapie transformacji gospodarki od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, a także na etapie transformacji naszej gospodarki do warunków panujących w Unii Europejskiej. Polska osiągnęła już makroekonomiczną stabilizację, mikroekonomiczną liberalizację, jednak nie dokończyła zasadniczej przebudowy instytucjonalnej, która decyduje o charakterze systemu gospodarczego. Wiadomo, że nie ma jednej gospodarki rynkowej, jednego kapitalizmu. Istnieją różne rozwiązania modelowe - różne adaptacje systemu gospodarki rynkowej do określonych warunków społeczno- kulturowych. Polska ciągle stoi przed wyborem takiego systemu, który sprzyjałby szybkiemu i długofalowemu wzrostowi gospodarczemu oraz przyczyniłby się do poprawy warunków życia wszystkich obywateli. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L.: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Warszawa 1993.
 2. Wilkin J.: Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa 1995.
 3. Balcerowicz L.: Socjalizm - Kapitalizm- Transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa 1997.
 4. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław 1999.
 5. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa 1998.
 6. Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE Katowice 1998.
 7. Rewolucja informacyjna i społeczeństwo : niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. Red. nauk. Lech W. Zacher. Warszawa 1997.
 8. Pastusiak L.: Historycy przyszłości. "Wprost" z 16.05.1999.
 9. Martin H.P., Schuman H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław 1999.
 10. Kennedy P.: U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości). Londyn 1994.
 11. Reich R.B.: Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Toruń 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu