BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Olga
Tytuł
Zabezpieczenie społeczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w teorii polityki społecznej
Social Security and Rehabilitation of the Disabled in the Social Policy Theory
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 226-237
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Polityka społeczna, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Zabezpieczenie społeczne
Disabled people, Social policy, Rehabilitation of disabled persons, Social security system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisany zmiany jakie zaszły w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin zarówno na świecie jak i w Polsce.

Changes of the social structure, caused by the economic growth, make new challenges for performing social security systems which are continuously being changed from its beginnings. They were established during industrial revolution of XlX-th century and they were related to the new model of society. System of the social justice was based on the familial structure. Family provided resources for living to people who were not employed and care. After World War II, with a growth of many sectors of the social security and with an extension of its object and subject scope, a lack of balance at social budget in many European countries has been deepening. With their growth, social security systems have had to response to continuous civilizational growth. The states have been becoming a subject ensuring quality and efficiency of services. Nowadays in the situation of occurring transition of many economies, changes caused by globalization and demographic transformation, in the situation of emerging of a new, different than traditional model of family, a need for reforms of the existing system is emerging. Many countries, among them Poland, face a necessity of re-establishing a place of the social security systems in the field of social policy. There is an opportunity of rethinking attempts of such shaping them, that goal of social security formulated by the ILO as social security, taking into account all material and psycho-social aspects, would be realistic in practice for everybody, including all citizens with lesser agility. Current policy of all countries towards disabled people links to legal regulations issued by such international organisation as UNO, ILO and EU. This paper provides a review of such documents. These documents shape a base for re-shaping goals of one of the fields of social security in Poland which is a rehabilitation of the disabled people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M.: Polityka społeczna państwa w okresie przebudowy. Komentarz. W: Analiza mechanizmów indywidualnej przezorności i odpowiedzialności. Red. S. Golinowska. "Opracowania PBZ" z. 16, IPiSS, IPS UW, Warszawa 1999.
 2. Głąbicka K.: Polityka społeczna Wspólnot Europejskich. Warszawa: WSP TWP 1998.
 3. Golinowska S.: Inna rola państwa także w sferze społecznej. "Polityka Społeczna" 2000 nr 9.
 4. Hoopengardner T.: Niepełnosprawność a praca w Polsce. Renty inwalidzkie i programy zachęcające do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 2000, s. 46 (maszynopis powielony).
 5. Kowalczyk O.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - nowe rozwiązania. Wrocław: ORPHA 1993.
 6. Księżopolski M., Magnuszewska-Otulak G., Gierszewska R.: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski. Katowice: Śląsk 1998.
 7. Księżopolski M.: Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia. W: Polityka społeczna w okresie przemian. Red. A. Piekara, J. Supińska. Warszawa: PWE 1985.
 8. Księżopolski M.: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1998.
 9. Kurzynowski A.: Polityka społeczna wobec wyzwań rozwoju. W: Zmiany i reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1999.
 10. Luhman N.: Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa: PWN 1994.
 11. MacPherson S.: Social security in developing countries. "Social Policy and Administration" 1987 nr 1, s. 4, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski. Katowice: Śląsk 1998.
 12. Małłek R.: Zabezpieczenie społeczne, rodzina - jednostka: nowy podział obowiązków. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1999 nr 7.
 13. Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966.
 14. Rajkiewicz A.: Cele i zakres zabezpieczenia społecznego w nowych uwarunkowaniach ustrojowych. W: Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1998.
 15. Rajkiewicz A.: Polityka społeczna. Warszawa: PWN 1979.
 16. Wypowiedź J. Hrynkiewicz: Jakie ubezpieczenia społeczne? "Polityka Społeczna" 1993 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu