BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Eugeniusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Niektóre zagrożenia wynikające z działalności transportowej
Some of The Dangers Which Comes off Transport's Acivity.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 141-152
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Transport
Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród wielu rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożenia zdrowia człowieka, istotne miejsce zajmuje transport - odbywa się bowiem w konkretnych warunkach tegoż środowiska. Korzystając więc ze środowiska, jednocześnie na nie oddziałuje. Oddziaływanie to ma wpływ dwukierunkowy: pozytywny i negatywny. Wpływ pozytywny jest niewielki, niemniej prowadzi do przeciwdziałania niektórym procesom zanieczyszczenia środowiska. Wyraża się ono np. likwidacją hałd poprzez zużytkowanie ich jako budulca w drogownictwie i kolejnictwie. Przeważają jednak skutki negatywnego oddziaływania transportu na środowisko - prowadzące do poważnej degradacji walorów środowiska, a w konsekwencji do naruszenia równowagi naturalnej (homeostazy), jaka panuje w normalnie funkcjonującej przyrodzie. Z jednej bowiem strony - środowisko stawia przed transportem wiele ograniczeń i wymagań, które musi pokonać, z drugiej zaś - poprzez pokonywanie tych przeszkód, działalność transportowa wpływa w sposób nieunikniony i szkodliwy na środowiska, wprowadzając do niego znaczne zmiany. Można więc przyjąć, że pomiędzy transportem i środowiskiem istnieją dwustronne związki przyczynowo-skutkowe, niekiedy o charakterze sprzężeń zwrotnych. (fragment tekstu)

In this article it was characterized the space's dangers by transport's infra-structure, phenomenon of smog and communication noise. It was described also the manners (ways) of prevention theses unprofitable influences (situations). (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Leszczycki: Problemy środowiska człowieka. W: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zago-spodarowania Kraju. PAN, Warszawa 1971, s. 15. E. Mazur: Terenochłonność transportu. WN US, Szczecin 1999, s. 101
  2. E. Mazur: Niekonwencjonalne źródła napędu w pojazdach samochodowych. Zeszyty Naukowe US, nr 454. Szczecin 2007, s. 183-197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu