BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiałkiewicz Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
Tytuł
Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne
The Responsibility of the Members of the Board of Directors of the Association for Contribution Arrears
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2015, vol. 3, nr 1, s. 45-59, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne
Non-governmental organisation, Associations, Insurance premium, Social insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Członkowie organów zarządzających stowarzyszeniami odpowiadają za ich zaległości składkowe. zasady i przesłanki tej odpowiedzialności zostały uregulowane tak, jak w przypadku spółek kapitałowych. Problem powstaje w przypadku stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej bowiem nie mają one zdolności upadłościowej i układowej, co oznacza brak możliwości zgłoszenia wniosku o upadłość, a w konsekwencji utrudnione możliwości uwolnienia się przez członków zarządu od odpowiedzialności za zaległości składkowe stowarzyszenia. (abstrakt oryginalny)

Members of the associations governing bodies are responsible for their contribution arrears. Terms and conditions for this liability has been settled, as in the case of capital companies. The problem arises in the case of associations not engaged in economic activities because they do not have the ability of the receiver and systemic sclerosis, which means no request for bankruptcy and consequently impeded the possibility of liberation by the members of the board of directors from liability for contribution arrears of the association.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babiarz S. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
  2. Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, TNOiK, Toruń 2007.
  3. Dowgier R. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  4. Frydrych S., Odpowiedzialność członków organów podmiotów non profit na podstawie art. 116a Ordynacji podatkowej, "Monitor Podatkowy" 2010, nr 5, s. 23-29.
  5. Mariański A., Odpowiedzialność członków organów zarządzających osób prawnych za zaległości podatkowe, "Monitor Podatkowy" 2005, nr 2, s. 24-30.
  6. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów - komentarz, TNOiK, Toruń 2002.
  7. Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2006.
  8. Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu