BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Środowiskowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
Environmental Conditions of Company Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 153-164
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częściej środowisko geograficzne jest nie tylko stymulantą rozwoju przedsiębiorstw korzystających z jego zasobów, ale staje się barierą ze względu na swoją ograniczoność i zmniejszającą się dostępność zasobów różnego typu. Globalne i lokalne konsekwencje korzystania ze środowiska przyrodniczego, które pozostaje dobrem wspólnym, przyczyniły się do sformułowania zasad rozwoju zrównoważonego uwzględniającego nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także środowiskowe i społeczne. Konieczność dostosowania zasad funkcjonowania podmiotów do wymogów rozwoju zrównoważonego spowodowała szereg konsekwencji, dotyczących przede wszystkim kosztów prowadzonej działalności. Przyczyniło się to do szerszego włączenia kwestii środowiskowych do procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach ogólnej funkcji zarządzania wyróżniono zarządzanie środowiskowe obejmujące te aspekty ogólnej funkcji zarządzania, które dotyczą opracowania, wdrożenia i realizacji polityki oraz celów środowiskowych i organizacji. Celem opracowania jest identyfikacja środowiskowych determinant i barier funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wskazanie znaczenia zarządzania środowiskowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Geographical environment can be non only a development stimuli for those enterprises that use its resources but can also limit company development. Global and local consequences of excessive usage of nature led to the notion of sustainable development. Adjustment to sustainable development conditions requires very often additional costs. The paper presents the concept of environmental management. Its instruments enable a company to optimize management of nature resources and enhance preservation of ecosystem functions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 17.
  2. H. Manteuffel Szoege: Zarys problemów ekonomiki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 65.
  3. R. Cymerman, M. Gwiaździńska, R. Grabowski: Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzeni. W: Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią. Materiały VII konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999, s. 79-82.
  4. W.M. Gaczek: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz-Poznań 2003, s. 36
  5. M. Shechter: Wycena środowiska. W: Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 193 -219.
  6. E. Pyłka-Gutowska: Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 261.
  7. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. G. Kobyłko. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 45-55.
  8. S. Nahotko: Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002, s. 80.
  9. www.tui.pl, (2.10.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu