BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konkurencja między kolejami a transportem samochodowym w latach dwudziestych i trzydziestych xx wieku
Competition Between Railways and Motor Transport in the 1920S and 30S.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 165-175, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Konkurencja, Transport kolejowy, Transport samochodowy
Competition, Railway transport, Motor transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozpowszechnianie się innowacji natrafia w pewnych warunkach na opór. Przykładem jest początkowa faza mechanizacji transportu. Samochody parowe, które mogły stać się początkiem mechanizacji transportu drogowego, nie rozwinęły swoich możliwości, ponieważ musiały użytkować te same drogi, co zaprzęgi konne i dlatego, że rozwinęła się kolej. Lepsze możliwości miały parowce. Koleje natomiast miały własne drogi. Co prawda, zagroziły dochodom z państwowych szos i dochodom państwowych poczt, ale zasadniczo państwo nie podjęło skutecznych prób obrony innych środków transportu przed kolejami. W masowych przewozach pasażerów i ładunków koleje nie miały konkurencji do lat dwudziestych XX w. Wtedy znalazły się w takiej samej sytuacji, jak kilkadziesiąt lat wcześniej transport konny i żegluga śródlądowa. Konkurencją dla nich stały się samochody. Koleje, broniąc się, podjęły różne działania mające ograniczyć konkurencję i zrekompensować straty. (fragment tekstu)

In the 1920s the railways started to feel the impact of the motor transport competition in the field of cargo and passenger carriage. In order to deal with that challenge, the railways increased trains' speed, made the journey more comfortable, enhanced the organization of cargo carriage and introduced competitive fares. The railways created their own motor transport companies for passengers and cargo. They also made agreements with motor transport companies. The state granted licenses to road transport companies after asking management of railways for opinion. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Schenkel: Der Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Kraftwagen sowie seine Bekämpfung durch die Eisenbahngesellschaften unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Ver-hältnisse. Oldenburg (Baden) 1930, s. 10.
  2. B.R. Mitchell: Statistischer Anhang 1920-1970, Verkehr. Europäische Wirtschaftsgeschichte, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - New York 1980, Bd 5 s.  469.
  3. Ph.S. Bagwell: The Transportation Revolution. Routledge, London 1988, s. 242.
  4. A. Mielcarek: Historia łączności w zarysie. Wyd. Nauk. US, Szczecin 1999, s. 130.
  5. E. Brzosko: Rozwój transportu w Polsce w latach 1918-1939. WSP, Szczecin 1982, s.  167-168.
  6. R. Köhler: Die Nebenbetriebe der Deutschen Reichbahn - Gesellschaft auf dem Gebiet des Personenverkehrs. Archiv für Eisenbahnwesen 1926, s. 1277-1281.
  7. W. Eucken: Podstawy polityki gospodarczej. Poznań 2005, s. 277.
  8. J. Gołębiowski: Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej. Warszawa, Kraków 1985, s. 106.
  9. S. Srokowski: Geografia gospodarcza Polski. Warszawa 1939, s. 373, 377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu