BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Leszek
Tytuł
Technologie w transporcie - tendencje i kierunki rozwoju
Technologies in Transport - Tendences Anf the Growth Directions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 177-191, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Transport
Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce dominującym czynnikiem w ocenie przydatności poszczególnych technologii przewozowych jest pojęcie usługi logistycznej, obejmującej nie tylko przewóz podstawowy pasażerów i ładunków, lecz cały proces, stanowiący łańcuch przewozowy - od źródła generującego potok ruchu do jego celu. Stąd też, oceny przydatności poszczególnych gałęzi transportu należy dokonywać w kontekście ich udziału w wyspecjalizowanych, kompleksowych multimodalnych technologiach przewozowych.(fragment tekstu)

The present tendencies and the directions for the development of load-transport technologies, in a basic transport branches, were discussed in this article. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Artykuł przygotowano w oparciu o książkę: Technologie transportowe XXI wieku, pod red. L. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Wraszawa-Radom 2008, s.  150-338.
  2. Green Paper on "Towards fair and efficient pricing in transport". European Commission. COM (95) 691 final Brussels 20.12.1995 oraz Fair Payment for Infrastructure Use: Aphased ap-proach to a common transport infrastructure-charging framework in the EU. COM (1998) 466 final. Brussels 27.07.1998.
  3. L. Dziuban: Bieżąca ocena stopnia dostosowania polskich przepisów prawnych w  zakresie transportu do przepisów Unii Europejskiej, Temat 03E1-1325/2003.OBETP.P.
  4. Technical Developments in Combined Transport, CEMT/CS/COMB(96)4 Final.
  5. . Report from the Commission to the Council on the application during the years 1996-1999 of Council Directve 92/106/EEC of 7 December on the establishment of common rules for certain types of combined transports of good between Member States, Brussels 2002.
  6. Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mundur. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2008, s. 169 i dalsze.
  7. A. Żylicz: Statki rzeczno-morskie. "Międzynarodowy Rocznik Transportu" 1981, Warszawa 1981, s. 69.
  8. E. Bakke: Systemy transportowe dziś i jutro. Warszawa 1977, s. 88.
  9. S. Okulowski: Ładownie statków żeglugi śródlądowej - magazynami na czas przewozu, "Magazynowanie i Transport Towarów" 1981, nr 2.
  10. Z. Sójka: Przemiany w rozwoju statków żeglugi nieregularnej. W: M. Krzyżanowski, I. Retman, Z. Sójka: Żegluga morska 2000. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, s. 188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu