BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej
Tytuł
Procesy zmian w lokalizacji centrów gospodarczych, wymianie towarowej i przewozach na świecie
The Processes of Changes in the Economic Centre's Locations, in Goods Exchanges and in the Transport All Over the World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 193-206, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Przewozy towarowe, Wymiana handlowa
Cargo transportation, Trade exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
WPROWADZENIE Drugą połowę XX wieku charakteryzował proces integracji państw, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Proces ten był następstwem kilku zmian, występujących w ówczesnym świecie :  globalnego charakteru współczesnych stosunków międzynarodowych,  zagrożeń militarnych wykraczających często poza ramy jednego państwa,  zagrożeń ekologicznych o zasięgu międzynarodowym,  wyczerpywania się zasobów surowców naturalnych i energetycznych,  zacieśniającej się kooperacji międzynarodowej oraz jedności technologicznej wielu gałęzi przemysłu światowego,  światowego rynku walutowo-kredytowego oraz towarowego,  jednolitego systemu cen itp. (fragment tekstu)

This article is intended for the location of the world's economic centers and the hypothetical vision of the Asiatic Region, having the chance to become the world's economic center. This is also intended for the growth of carriages in the basic transport branches all over the world.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Mindur: Współpraca transgraniczna jako czynnik przyspieszający integrację Polski z Państwami Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2000.
  2. M. Menes: Azjatyckie giganty i ich systemy transportowe. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 4, s. 14 i dalsze.
  3. P. Kennedy: Mocarstwa świata. Narodziny-rozkwit-upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000. KiW, Warszawa (wyd. oryg. 1988), za: R. Bartkowiak: Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. SGH, Warszawa 2005, s. 54.
  4. P. Waśkiewicz: Rozwój transportu powierzchniowego w Chinach. ITS, Warszawa 2005, s. 120.
  5. Global Economic Prospeets 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu