BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjność w obszarze usług transportowych
Innovativeness in Transport Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 221-230, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Transport, Usługi transportowe, Innowacje
Transport, Transport services, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ugruntowany paradygmat innowacji technologicznych jako motora rozwoju determinuje bardzo ograniczony sposób myślenia na temat innowacyjności. Rozwój sektora usług, w tym usług transportowych, i tym samym wzrost konkurencji w tym sektorze wymusił rozwój także w zakresie działań o charakterze innowacyjnym. Od początku rozwoju teorii innowacji analitycy zagadnienia zwrócili się w stronę innowacji technologicznych w firmach produkcyjnych. Znaczenie usług w procesach innowacyjnych zostało zdegradowane do roli pasywnego odbiorcy innowacji technologicznych pozyskiwanych od firm sektora produkcyjnego. Ten sposób postrzegania innowacji jest także ugruntowany w obszarze usług transportowych czy też, szerzej definiując, w obszarze usług rynku TSL. (fragment tekstu)

Transport is an important area of innovation activity. New tendencies in economics define service innovation as shaping innovation systems in various ways. Innovative behaviors of service companies are differentiated depending on possessed potential (resources) and abilities to use it in the context of their activities. Knowledge and ability to use it in innovation processes is an important determinant of firms' competitiveness.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Red. A. Żołniersk. PARP, Warszawa 2006.
  2. J. Bessant i H. Rush: Building bridges for innovation: the role of consultants In technology transfer. "Research Policy" 1995, No. 24, s. 97-114.
  3. P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. P.F. Drucker: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 224-270
  5. B. Wawrzyniak: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989, s. 73-109
  6. M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i  konkurentów. PWE, Warszawa 1992, s. 52-62
  7. A. Szewczuk: Strategia firmy transportowej warunkiem skutecznego działania. W: Kierownik, a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego. PWE, Szczecin 1994, s. 17-28.
  8. A. Szewczuk: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001, s. 188-189.
  9. P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje i kreatywność. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu