BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kreowanie modelu biznesu według perspektywy przedsiębiorczej jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu
Creating the Business Model by the Entrepreneurial Perspective as a Determinant of Raising the Region's Innovativeness
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 175-184, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Innowacyjność regionu, Przedsiębiorczość, Park nauki i technologii
Business models, Regional innovation, Entrepreneurship, Science and Technology Park
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszono problematykę wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warmińsko-mazurskich parkach technologicznych (Elbląskim Parku Technologicznym, Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku).
Cel: tworzenie wartości na rzecz klienta zajmuje centralne miejsce w teorii i praktyce tworzenia modelu biznesu, zatem celem badań było zidentyfikowanie elementów związanych z tworzeniem wartości dla klienta, które należy wspierać (i w jaki sposób), aby wzmocnić perspektywę przedsiębiorczą w ich logice działania.
Metoda badawcza: badania przeprowadzono przy wykorzystaniu ankiety bezpośredniej skierowanej do osób zarządzających (dyrektorów) trzema warmińsko-mazurskimi parkami technologicznymi.
Główne wyniki badań: udzielane przedsiębiorstwom "parkowym" wsparcie ułatwia przekształcanie ich modeli biznesu w kierunku filozofii działania zgodnej z perspektywą przedsiębiorczą.
Implikacje praktyczne: stwierdzono, iż wsparcie udzielane przez parki technologiczne wpływa najsilniej na przyjmowanie perspektywy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, następnie wzmacnia perspektywę adaptacji, natomiast najsłabiej oddziałuje na funkcjonowanie firmy według perspektywy ekologii populacji.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)

In his article, the author touches the problems of supporting innovative enterprises functioning at the Warmian-Mazurian technological parks (the Elbląski Technological Park, the Olsztyński Scientific and Technological Park and at the Scientific and Technological Park in Ełk).
Objective: creation of value for the client takes the central place in the theory and practice of creating the business model, hence, the objective of research was to identify the elements connected with creating value for the client that must be supported (and how) in order to reinforce the entrepreneurial perspective in their logic of action.
Research method: the research was carried out with the use of direct questionnaire-based survey addressed to managing persons (directors) of the three Warmian-Mazurian technological parks.
Main research findings: provision for the "park" enterprises of support facilitates transformation of their business models towards the philosophy of action compliant with the entrepreneurial perspective.
Practical implications: it is stated that the support provided by technological parks most affects perception of the entrepreneurial perspective in enterprises' functioning, next it reinforces the perspective of adaptation, whereas the weakest impact is on firm's functioning according to the perspective of population ecology.
Article category: research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakouros Y.L., Mardas D.C., Varsakelis N.C. (2002), Science park, a high tech fantasy?: an analysis of the science parks of Greece, Technovation, Elsevier.
 2. Bigliardi B., Dormio A., Nosella A., Petrioni G. (2006), Assessing science parks' performances: directions from selected Italian case studies, Technovation, Elsevier.
 3. Falencikowski T. (2012), Model biznesu dla Polski współczesnym wyzwaniem gospodarczym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", "Zeszyt Naukowy", nr 115, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 5. Gemünden H.G., Salomo S., Hölzle K. (2007), Role Models for Radical Innovations in Time of Open Innovation," Creativity and Innovation Management", Vol. 16(4).
 6. Hannan M.T., Freeman J.H. (1984), The population ecology of organizations, "American Journal of Sociology".
 7. Mackiewicz M. (red.) (2008), Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Matusiak K.B. (red.) (2011), Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk-Kraków-Opole-Poznań-Warszawa.
 9. Pelle D., Bober M., Lis M. (2008), Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 10. Smith K., Cao Q. (2007), An entrepreneurial perspective on the firm-environment relationship, "Strategic Entrepreneurship Journal", "Strategic Management Society".
 11. Stańczyk-Hugiet E.I. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Wallsten S. (2004), Do Science Parks Generate Regional Economic Growth? An Empirical Analysis of their Effects on Job Growth and Venture Capital, AEI-Brookings Joint Center, Working Paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu