BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów
Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 221-231, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Modele regresji, Zachowania konsumenta, Cechy demograficzne
Trust, Regression models, Consumer behaviour, Demographic characteristics
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie wymiarów zaufania w relacjach traksakcyjnych związanych z zachowaniem konsumenta na rynku. W identyfikacji wymiarów zaufania została zastosowana wielopoziomowa analiza czynnikowa, pozwalająca na wyodrębnienie wymiarów na poziomie indywidualnym (zmienności wewnątrzgrupowej) oraz gospodarstwa domowego (zmienności międzygrupowej). Wyodrębnione wymiary zaufania były podstawą analizy zależności między cechami społeczno-demograficznymi członków rodziny a zaufaniem na poziomie indywidualnym i grupowym (rodziny). (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to an analysis of the dimensions of confidence in transactional relationships connected with consumer's behaviour in the market. In identification of the confidence dimensions, there was applied the multi-level factor analysis allowing singling out dimensions at the level of individuals (intragroup variability) and households (intergroup variability). The singled out confidence dimensions were the basis of analysis of the dependences between socio-demographic traits of the family members and confidence at the individual and group (family) levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWE, Warszawa.
  2. Bugdol M. (2009), Problem zaufania w usługach, "Problemy Jakości", grudzień.
  3. Geldhof J., Preacher K. Zyphur M. (2013) Reliability Estimation in a Multilevel Confirmatory Factor Analysis Framework, "Psychological Methods", No. 18/2, DOI: 10.1037/a0032138.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sanikowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
  5. Hardin R. (2009), Zaufanie, Wydawnictwo Sic! Warszawa.
  6. Harrison Mcknight D., Cummings L.L., Chervany N.L, (1998), Trust Formation in New Organizational Relationship, "Academy of Management Review", No. 3.
  7. Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
  8. Sztompka P. (2004), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
  9. Wierzbiński J. (2009), Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu