BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wymiary etyki zawodowej w sektorze publicznym
Dimensions of Professional Ethics in Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 265-275
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Etyka, Sektor publiczny
Ethics, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda formacja społeczno-polityczna wyróżnia się swoistym systemem wartości, akceptowanym przez większość społeczeństwa. W strukturze tego systemu ważne miejsce zajmuje etyka zawodowa. Jest ona definiowana .... jako całokształt ocen i norm wyznaczających określone obowiązki moralne, dotyczące zarówno czynności wynikających bezpośrednio z wykonywania danego zawodu, jak i związanych z nim społecznych stosunków zawodowych .Istnienie takich standardów etycznych w sektorze publicznym jest o tyle ważne, że niejednokrotnie jego urzędnicy są zmuszeni dokonywać wyborów, co do hierarchii realizowanych przez nich celów publicznych. Ich realizacja i rozumienie może powodować wiele konfliktów, za których rozstrzyganie odpowiada w dużej mierze administracja publiczna.(fragment tekstu)

The public sector role and its functions in economical and social life make it very important part of every democratic state. The are many sources of threats in public sector (costs of public debt) which should be considered in the process of management of public funds. The decision- makers are obligated to respect cardinal, basic rules of ethics in order to protect and secure public benefits and issues. The code of practice reveals a lot of dysfunctions. Public sector should be effective because of its significant role (creating economical conditions, development and social welfare). Best practices and professional ethics are two important elements which might transform and reform the negative trends in Polish public sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Leksykon PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s.  300.
 2. A. Szewczuk: Etyka zawodowa pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na jakość funkcjonowania wspólnot lokalnych. [W:] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku. Wyd. KRRIO, Poznań 2007, s. 173-182.
 3. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. UNIMEX, Wrocław 2006, s. 289-298.
 4. Administracja publiczna. Red. J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 253.
 5. D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2, s. 57.
 6. M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska: Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994, s. 25.
 7. . Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 8. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Red. P. Swianiewicz. Warszawa 1997, s. 63-70.
 9. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 2004, s. 18.
 10. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń 2005, s. 50.
 11. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 63-65.
 12. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku (streszczenie). KR RIO, Warszawa 2005, s. 3-4.
 13. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. UNIMEX, Wrocław 2006, s. 299-322.
 14. J. Dolecki: Etyka w zarządzaniu gminą. Zamówienia publiczne. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 4, s. 50.
 15. T. Sierzputowski: Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 4, s. 15-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu