BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyńska Kinga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi
Role of Social Media in Creating the City Image on the Example of the City of Lodz
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 282-293, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe, Wizerunek miasta, Strategia komunikowania
Social media, Marketing communication, City image, Communication strategy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Kreowanie wizerunku należy do grupy działań komunikacyjnych, na których skupia się większość organizacji niezależnie od tego, na jakim rynku funkcjonują. Budowanie odpowiednich przekazów, inspirowanie, tworzenie emocji, które przekładają się na konkretne działania to ważne cele strategiczne. Istotne jest także to, które kanały powinny zostać wykorzystane, aby komunikaty te miały szansę na zaistnienie w świadomości adresatów. Biorąc pod uwagę fakt, jak ważny jest szybki dostęp do informacji i jej bezpośredni przekaz oraz interaktywność między nadawcą a odbiorcą, idealne ku temu wydają się być social media. Właśnie dlatego celem rozważań jest analiza, w jaki sposób działania wizerunkowe w tym wypadku miasta Łodzi mogą być realizowane właśnie za pomocą social media. Artykuł ma charakter opisu przypadku. Przypadek obrazujący realizację strategii wizerunkowej Łodzi za pomocą portalu społecznościowego przygotowany został przy wykorzystaniu metody obserwacji współuczestniczącej autorki w rozwoju portalu fanpage Prezydent Hanny Zdanowskiej i miasta Łódź. Opisane w nim przykłady jasno wskazują, iż kreowanie wizerunku za pomocą portalu społecznościowego nie polega na przyciągnięciu do niego jak największej liczby fanów, ale przede wszystkim zaimplikowania im przekonania, iż miasto jest otwarte na ich zaangażowanie, inicjatywę i tylko od nic samych zależy, jak będzie ono funkcjonowało. Urząd ma na celu spinać te działania w strategię, którą przy pomocy mieszkańców realizuje z sukcesem. Przykład realizowania strategii "Łódź Kreuje" może być dużą inspiracją nie tylko dla podobnych jednostek, ale i organizacji komercyjnych. (abstrakt oryginalny)

Creating the image belongs to the group of communication measures where most organisations focus irrespective of the market in which they operate. Building relevant messages, inspiring, creating emotions, which are translated into specific actions, are important strategic goals. Important is also which channels should be used those messages could have appeared in addressees' consciousness. Taking into account the fact how important is a quick access to information and a direct message thereof as well as interactiveness between the sender and receiver, ideal for this seem to be social media. Hence, an aim of considerations is to analyse how image-related measures, in this case of the image of the city of Lodz, can be implemented just with the help of social media. The article is of the nature of case description. The case illustrating implementation of the image strategy for Lodz via public portal was prepared with the use of the method of author's participating observation in the development of the portal of Mayor of Lodz, Hanna Zdanowska, fan page and that of the city of Lodz. The described in it examples clearly indicate that creating the image via the public portal does not consist in attracting to it as big number of fans as possible but, first of all, in entailing in them the conviction that the city is open to their involvement, initiative and it is them who decide how it will be functioning. The office aims at coupling those actions into the strategy it implements with the help of inhabitants successfully. The example of implementation of the strategy called "Lodz Creates" may be great inspiration not only for similar units but also for commercial organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cormier D. (2013), What's the Difference between Social Media and Social Media Marketing?, http://blogs.constantcontact.com/product-blogs/social-media-marketing/define-social-media/ [dostęp: 06.01.2014].
 2. Domański T. (red.) (1997), Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów; Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 3. Evans L., Evans L. (2011), Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Helion, Gliwice.
 4. Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
 5. Gitomer J., Gitomer J. (2012), Społecznościowy boom! Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku, Helion, Gliwice.
 6. Kosiński M. (2013), Social media i marketing społecznościowy, (w:) Cichoń M. i in., Biblia e-biznesu, Helion, Gliwice.
 7. Markowski T. (red.) (2006), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 8. Nagórski K. (2013), Fanpage Trends Polska Marzec 2013, http://www.sotrender.pl/fanpage-trends-category/201303/miasta [dostęp: 12.04.2014].
 9. Polkowska-Nowak G. (red.) (2007), Biznes. Marketing, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Rąpalski P. (2011), Rekordowa liczba turystów w Krakowie, http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/475842,rok-2011-rekordowa-liczba-turystow-wkrakowie,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 14.01.2011].
 11. Szromnik A. (2010),Marketing terytorialny, Oficyna, Warszawa.
 12. Urząd Miasta Łodzi (2014), Fanpage Łódź, https://www.facebook.com/lodzpl [dostęp: 20.05.2014].
 13. Wiśniewski M. (2012), "KTO?", "ILE?" i "CO?", czyli budowanie wizerunku w social media, http://nowymarketing.pl/a/174,kto-ile-i-co-czyli-budowanie-wizerunku-w-social-media/2 [dostęp: 20.05.2014].
 14. http://www.turinfo.Pl/p/ak_id,2319,turysci,krakow,powody_przyjazdu,hostel_service,turystyka,rozrywkowa,porada,w.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu