BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kluczowe źródła innowacji tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki
Key Sources of Innovations of Mystery Masters of Polish Economy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 320-332, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Procesy innowacyjne, Strategia przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovative character, Innovation processes, Corporation strategies, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zaprezentowanie kluczowych źródeł innowacyjności polskich tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, czyli przedsiębiorstw, które zgodnie z koncepcją H. Simona, mają niski poziom obecności w świadomości publicznej, a znajdują się w pierwszej trójce na rynku globalnym. Badania empiryczne, których fragment jest tu prezentowany, przeprowadzone zostały w 2010 roku w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N115 008237 pt. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki realizowanego w Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Rezultaty tego projektu wskazują, iż kluczowym źródłem innowacyjności tej kategorii przedsiębiorstw są wynik badań własnych. Wydaje się, iż jest to istotna konkluzja dla wszystkich przedsiębiorców starających się budować swą innowacyjność, a tym samym konkurencyjność. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the key sources of innovativeness of Polish mystery masters in the Polish economy, i.e. the enterprises which, according to the H. Simon's concept, have a low level of presence in public awareness but are in the top triad in the global market. The empirical studies, whose fragment is presented here, were carried out in 2010 within the research project of the Ministry of Science and Higher Education No. N N115 008237, entitled Intangible assets as a source of hidden competitive advantage of mystery masters of the Polish economy, carried out at the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Torun. That study findings indicate that the key source of innovativeness of enterprises of this category are own surveys' findings. It seems that this is an important conclusion for all enterprises trying to build their innovativeness and, therefore, competitiveness. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beard C. (2011), Raising our hidden champions, "NZBusiness. The owner manager's magazine", No. 68.
 2. Ewing J. (2004), Ukryci mistrzowie. Mało znane europejskie spółki, które podbijają świat, "Business Week", nr 2(14).
 3. Freeman C., Soete L. (1997), The Economics of Industrial Innovation (3rd edn.), Pinter, London.
 4. Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M. (2011), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 5. Hermann Simon: The "Hidden Champions" are the Pioneers in Globalization; Chinese Enterprises Should Seize Opportunities in the Wave of Globalization (2012), "PR Newswire", Chiny.
 6. Holtz F., Sehat N. (2011), A Supplier's Role In Ensuring and Improving Excipient Quality, "Pharmaceutical Technology", No. 9.
 7. Janasz W. (2003), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 10. Kotler Ph. (2009), Chaos - zarządzanie i marketing w dobie turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 11. OECD, Eurostat (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.
 12. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacji. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Rozkrut D. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa, Szczecin.
 14. Simon H. (1992), Lessons from Germany's Midsize Giants, "Harvard Business Review", No. 3/4.
 15. Simon H. (1996a), Hidden champions lessons from 500 of the world's best unknown companies, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 16. Simon H. (1996b), You Don't Have to be German to be a "Hidden Champion", "Business Strategy Review", No. 7(2).
 17. Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 18. Simon H., Dietl M. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
 19. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Voyles B. (2009), Germany's family firms are "hidden champions", "Family Business", Spring.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu