BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak Janina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Weryfikacja przydatności demo metrycznych modeli umieralności
Verification of usefulness of demometric mortality models
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 362-372, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Umieralność, Demografia, Tablice trwania życia, Ochrona zdrowia
Mortality, Demography, Life table, Health care protection
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Cel badania został sformułowany jako próba oceny przydatności modeli opisujących proces umieralności, głównie z punktu widzenia możliwości wyodrębnienia czynników kształtujących ten proces oraz wnioskowania poprzez te modele o możliwym zakresie oddziaływania na umieralność. Przy tak sformułowanym kryterium oceny wymienionych modeli zamierzano położyć nacisk raczej na zagadnienie konstrukcji modeli umieralności niż na określenie czynników kształtujących proces umieralności. W początkowej fazie prac przyjęto, że temat będzie się dzielił na dwa zadania badawcze: a/ metody demografii potencjalnej w badaniu umieralności, oraz b/ metody konstrukcji tablic trwania życia i innych modeli umieralności. Następnie dołączono jeszcze zadanie c/ problemy informacji statystycznych dla podejmowania decyzji optymalnych w zakresie ochrony zdrowia i zapobiegania przedwczesnym zgonom. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolesławski L., Zastosowania modelu "wiek-okres-kohorta" do analizy zróżnicowania generacji pod względem umieralności w wieku średnim i starszym, opracowanie merytoryczna z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ nr 47, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  2. Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa 1976.
  3. Horiuchi S., Incidence a long terme da la querre sur la mortalité: la mortalité aenile des Survivants de la premiero querre mondiale en République Federale d'Allemagne,Bulletin Démographique des Nations Uniene, No 15-1983.
  4. Jóźwiak J., Wieczorek M., Peńsko M. Zimny Z., Przegląd i klasyfikacja metod konstrukcji tablic trwania życia oraz innych modeli umieralności, opracowania merytoryczna z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ nr 46, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1984.
  5. Kędelski M., Wielostrumieniowa tablica trwania życia ludności Polaki w przekroju miasto-wieś, "Studia Demograficzne" 2/64 /198l.
  6. Paraysz J., Wialoragionalna analiza płodności kobiet, "Studia Demograficzne", 1/67,1982.
  7. Rószkiewicz M., Metody demografii potencjalnej w badaniu umieralności, archiwum badań PW 11.5. /maszynopis/, nr 45, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1965.
  8. Tabeaue E., Demometryczne modele umieralności, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ nr 48,archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPIS, Warszawa 1985.
  9. Wieczorek M., Wialoragionalna tablica trwania życia dla Polaki 1970 i 1982 rok, opracowania merytoryczna z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ nr 49, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu