BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Alina
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne skutki przemian w strukturze wieku ludności
Socio-economic results of transformations in population age structures
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 373-386, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Struktura demograficzna ludności miejskiej, Starzenie się społeczeństw
Social and economic conditions, Demographic structure of rural populations, Demographic structure of the urban population, Ageing of the population
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Powszechnie wiadomo, że od proporcji ludności według płci i wieku zalety przebieg ruchu naturalnego, a w konsekwencji rozwój ludności. Równocześnie zdolność do działania gospodarczego i siła konsumpcyjna są zróżnicowane w zależności od płci i wieku. Sprawia to, te wszelkie zmiany w strukturze ludności według tychże cech pociągają za sobą nie tylko określone skutki demograficzne, ale także społeczno-ekonomiczne. Celem prac badawczych podjętych w temacie 11 .5.2.11 "Społeczno-ekonomiczne skutki przemian w strukturze wieku ludności Polski" Problemu Węzłowego 11.5 była próba ustalenia potencjalnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych zmian struktury wieku ludności Polaki z punktu widzenia ich oddziaływania na produkcję i konsumpcję do roku 2060. Występowanie istotnych różnic w obecnych i przewidywanych strukturach ludności miast i wsi według płci i wieku spowodowało konieczność analizy skutków zmian w tych strukturach na podstawie prognoz rozwoju ludności Polaki w wersji po migracyjnej. Z tego powodu w podjętych pracach badawczych jako źródło informacji o przyszłych strukturach przyjęto prognozę rozwoju ludności Polski do roku 2000 /GUS, wersja po migracyjna - Wariant III/. Spowodowało to ograniczenie horyzontu czasowego badań do roku 2000. W dociekaniach uznano następujące problemy za podstawowe i nadano im rangę samoistnych zadań badawczych: -wpływ czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych na zasoby siły roboczej w Polsce /łącznie z prognozami zasobów/; -wpływ zmian w strukturze wieku na popyt konsumpcyjny; -przeobrażenia demograficzne jako czynnik zmian potrzeb w zakresie wychowania i oświaty; -przeobrażenia demograficzne jako czynnik zmian potrzeb w zakresie ochrony zdrowia ; -przeobrażenia demograficzne jako czynnik zmian w zapotrzebowaniu na mieszkania. W tym miejscu należy wyjaśnić, że analizy społeczno-ekonomicznych skutków mian struktur wieku prowadzone były w opisywanym w niniejszym raporcie temacie przede wszystkim z punktu widzenia falowania struktur wieku ludności Polski. Rzecz oczywista, że analizowano też skutki starzenia się ludności Polski, ale ze względu na istnienie w problemie węzłowym 11 .5 odrębnego tematu: "Demograficzne, społeczne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty procesu starzenia się ludności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartczak S. Nowakowska B., Zarzycka Ż., Przeobrażenia demograficzne jako czynnik zmiany w zakresie potrzeb wychowania i oświaty. Opracowanie z tematu 11.5.2.11. /maszynopis/ nr 58, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  2. Gren O. i inni, Matematyczne metody optymalizacji zjawisk demograficznych, raport z badań nr 423 z tematu 11.5.6.14 PW 11.5, Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej", Centralne Archiwum Badań, Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa 1980.
  3. Keyfitz N., Age Effects in Work and Consumption, Working Paper, 83-17, HASA, January 1983.
  4. Starzec K., Skale Jednostek konsumpcyjnych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszewskiego, 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu