BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stokowski Franciszek
Tytuł
Terytorialne zróżnicowanie zjawisk demograficznych a planowanie przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego
Regional differentation of demographic phenomena vs. spatial planning of socio-economic development
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 387-400, bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Struktura demograficzna, Rozwój społeczno-gospodarczy
Spatial planning, Demographic structure, Social economic development
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Główny celem podjętych prac badawczych było, najogólniej mówiąc, rozpoznanie prawidłowości w zakresie terytorialnego zróżnicowania procesów i struktur demograficznych w Polsce. Podobnie jak w całym problemie węzłowym, w którym procesy demograficzne rozpatrywane były z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, również problemy terytorialnej dyspersji zjawisk demograficznych badano pod kątem potrzeb planowania przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego. Według pierwotnych założeń, w problematyce badań objętych tematem 11,5.2.12 planowano uwzględnić w szerokim zakresie zjawiska społeczno-gospodarcze, w tym zarówno sferę produkcji, jak i konsumpcji oraz infrastrukturę społeczną. Okazało się, że niektóre z tych zagadnień są bardzo trudne i dotychczas w ogóle nie badane. Napotkano na duże trudności w skompletowaniu odpowiednich zespołów badawczych. Dlatego konfrontacja teoretycznych założeń z praktycznymi możliwościami realizacji doprowadziła do powstania kompromisowego planu zadań badawczych, w którym problematyka społeczna uzyskała priorytet nad ekonomiczną. Ogółem zaplanowano siedem zadań badawczych, z których sześć zostało zrealizowanych. Głównym celem pierwszego z nich o charakterze teoretyczno- metodologicznym, było zbadanie przestrzennych rozkładów zjawisk demograficznych i ich zróżnicowania, a w szczególności rozpoznanie uwarunkowań tej dyspersji za pomocą modeli ekonometrycznych oraz metod analizy wielowymiarowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Stokowski F., Regionalizacja demograficzna Polski ,PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu