BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronka Jerzy
Tytuł
Konkurencyjność międzynarodowych korytarzy transportowych
Competitiveness of International Transport Corridors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 301-313
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Korytarz transportowy
Competitiveness, Transport coridor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja korytarzy transportowych została uznana przez Wspólnoty Europejskie jako efektywne podejście metodologiczne i równocześnie praktyczny instrument w planowaniu rozwoju europejskiej sieci intermodalnych/multimodalnych połączeń transportowych. Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż której przebiegają co najmniej dwie różne dogi transportowe o odpowiednich parametrach techniczno-eksploatacyjnych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi (terminale intermodalne, porty morskie). Do głównych cech korytarza transportowego można zaliczyć: międzynarodowy charakter połączeń transportowych; możliwość obsługi dużych potoków ruchu o trwałym charakterze; zapewnienie dogodnego połączenia regionów, przez które przebiega korytarz, głównie pod względem odległości, czasu i ceny; znaczenie poza transportowe, w tym przede wszystkim oddziaływanie na układ przestrzenno-gospodarczy krajów i regionów oraz ich międzynarodowe powiązania; odpowiedni potencjał społeczno-gospodarczy regionów zlokalizowanych w korytarzu - generujący popyt na usługi transportowe; możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów transportowych oraz zastosowania technologii intermodalnych. (fragment tekstu)

Competitiveness of International Transport Corridors Transport corridor consists of international infrastructure of two, at least, transport modes with high technical standards and parameters, covering transport routes and nodes. By exploiting economies of scale, corridors offer unique technical and economic opportunities that make it attractive to optimally use the various modes of transport in a seamless door to door services, making use of well designed terminals. The last policy initiatives of European Commission include: the Freight Logistics Action Plan; Communication on a freight-oriented rail network; Communication on a European Ports Policy; Commission working paper on "Toward a European maritime transport space without barriers" and working paper on Motorways of the Sea. To render freight transport more sustainable, efforts must be undertaken to minimise energy consumption, and the emission of noise, pollutants and greenhouse gases caused by carriage of goods. With this mind, the Logistics Action Plan introduces the notion of "green corridors", i.e. freight transport corridors that are characterised by low impacts on the human and environment. Rail and waterborne transport modes are the essential components of these green corridors. The comparative analysis of two international transport corridors North-South, covering sea-land intermodal transport chains, is carried out in the second part of the paper. Taking into account the expected economic and foreign trade growth between Scandinavian and Central-East European countries there is promising potential for development of transport connections on the transport chains and corridors concerned. Development of transport infrastructure is precondition for taking favour of growing potential demand for transport services offered by Central European Transport Corridor and growth its competitiveness against "German" Baltic-Adriatic transport corridor. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wronka: Korytarze Transportowe Północ-Południe. W: Dwa lata Polski morskiej w Unii Europejskiej. XXII Sejmik Morski. Zeszyty Morskie. Szczecin 2007, s. 1-2.
 2. Keep Europe moving- sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the Euro-pean Commission's 2001 Transport White Paper. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM (2006)314 final. CEC Brussels, 22.06.2006.
 3. Komunikat Komisji. Agenda UE w sprawie transportu towarowego: Poprawa wydajności, integracyjności i zrównoważenia transportu towarowego w Europie. Bruksela 18.10.2007. KOM(2007) 606 wersja ostateczna.
 4. Communication from Commission: Freight Transport Logistics Action Plan. Brussels, 18.10.2007. COM(2007) 607 final.
 5. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: W  kierunku sieci kolejowej nadającej pierwszeństwo przewozom towarowym. Bruksela, 18.10.2007. KOM(2007) 608 wersja ostateczna.
 6. Komunikat Komisji: Komunikat w sprawie europejskiej polityki portowej. Bruksela, 18.10.2007. KOM(2007) 616 wersja ostateczna.
 7. COM(2007) 575 final.
 8. SEC(2007) 1351.
 9. Commission Staff Working Document: Report on the Motorways of the Sea. State play and consultation. Brussels, 18.10.2007. SEC(2007) 1367.
 10. Spatial Development in the Baltic-Adriatic Development Corridor. Kick-off Conference. Berlin, 29-30 November 2007.
 11. Badanie potencjału transportowego w obszarze oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) na terenie zachodniej Polski. OBET Sp. z o.o. Warszawa-Szczecin, grudzień 2007.
 12. J. Wronka: Intermodalne systemy morsko-lądowe w świetle liberalizacji usług transportowych. [W:] Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe na europejskim rynku transportowo- logistycznym. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska żegluga liniowa i promowa 2007", Szczecin 17.05.2007 r. Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu