BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Proces integracji pasażerskiego transportu drogowego w regionach
The Process of Integration of the Passenger Road Transport in Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 315-328
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Integracja przedsiębiorstw, Transport samochodowy, Region
Integration of enterprises, Motor transport, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalny pasażerski transport drogowy stanowi istotny element systemu transportowego Polski, który wypełnia określone zadania w obsłudze kraju, regionów, powiatów i gmin. Jest on organizowany i realizowany przez przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej działające w formie prawnej jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz przez przedsiębiorstwa prywatne, powstałe na podstawie majątku tych przedsiębiorstw lub niezależnie. Podstawowym konkurentem regionalnego pasażerskiego transportu drogowego jest transport indywidualny realizowany własnymi samochodami osobowymi, który rozwinął się szczególnie intensywnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Coraz powszechniejsza możliwość wyboru indywidualnego środka transportu jako substytutu stanowi wyzwanie dla wzrostu jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy. W roli konkurenta w stosunku do regionalnego pasażerskiego transportu zbiorowego występuje także transport lokalny, zwany komunikacją miejską. Jego linie przekraczając granice macierzystych miast, docierają często w głąb regionów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla transportu regionalnego o odmiennej ofercie przewozowej w sytuacji braku niezbędnej integracji obu rodzajów transportu. (fragment tekstu)

The regional passenger road transport is a significant element of the polish transport system which plays a particular role in servicing the country, regions, districts and municipalities. It is being organized and implemented by the public and private bus transport companies. There is a necessity of introducing particular changes in the organization and management of the regional passenger road transport. These changes should assure internal integration of the mentioned above transport and external integration of that transport with regional rail transport and local transport. A proper level of integration could be reached by appointing of a regional transport organizer whose task would be organizing regional passenger road transport, regional passenger rail transport and local transport. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. "Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych prawnych i społecznych" przygotowanego dla Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" w 2008 r. przez zespół autorów w  składzie: O. Wyszomirski (kierownik zespołu), K. Grzelec, H. Kołodziejski, M. Gromadzki, M. Józefowicz i M. Wolański.
  2. K. Hebel, O. Wyszomirski: Bariery integracji transportu zbiorowego lokalnego z regionalnym, XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Zbiór referatów. Wejście Polski do Unii Europejskiej wyzwaniem dla lokalnego transportu zbiorowego. IGKM, Poznań 2004, s. 42.
  3. Dz.U. 2002, nr 175, poz. 1440.
  4. Z. Szczerbaciuk: Miejsce przedsiębiorstw PKS w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego. Materiały konferencyjne. Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery. Kielce 2005, s. 123.
  5. Ceny transportu miejskiego w Europie. Red. R. Tomanek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w  Katowicach, Katowice 2007, s. 114.
  6. K. Hebel, O. Wyszomirski: Bariery integracji transportu zbiorowego lokalnego z regionalnym. XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Zbiór referatów. Wejście Polski do Unii Europejskiej wyzwaniem dla lokalnego transportu zbiorowego. IGKM, Poznań 2004, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu