BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
W kierunku systemowych rozwiązań w publicznym transporcie regionalnym w Polsce
Towards System Solutions in Regional Public Transport in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 329-335
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Transport, Usługi transportowe, Innowacje, Transport publiczny, Ruchliwość społeczna
Transport, Transport services, Innovations, Public transport, Social mobility
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Publiczny transport regionalny jest czynnikiem determinującym ruchliwość społeczną oraz poziom życia obywateli. W zakresie tego pojęcia mieszczą się wszystkie usługi transportu zbiorowego, z wyłączeniem dalekobieżnych przewozów międzymiastowych i transportu publicznego w miastach. Transport regionalny obsługuje obszary o niższej gęstości zaludnienia, charakteryzujące się różnorodnym popytem na usługi transportowe. W porównaniu do transportu miejskiego, transport regionalny zaspokaja potrzeby mniejszej liczby osób rozproszonych na większej przestrzeni. Współczesnym wyzwaniem dla władz regionów i przewoźników jest znalezienie sposobu na świadczenie usług transportu publicznego, także w miejscach charakteryzujących się niskim popytem, zwłaszcza obszarów wiejskich, gdzie, według danych ONZ, żyje 26,4% ludności Europy (37,5% ludności Polski).(fragment tekstu)

Transport is a factor conditioning the social mobility. It influences on its level as well as determines the level of social satisfaction on account of fulfilling of transport needs. The regional transport accessibility decides about time of realization of transport needs and indirectly influences on access to labour market and the participation in the economic and social life of region, country or community of states. Regional services in Poland are not taken hold into the required system framework. The scope of tasks carried out by the individual levels of the local government in the scope of transport is determined by a lot of legal acts . Results from them the duty of organizing and subsidizing the mass transport in the region by local government bodies. This paper focuses on legal, organizational and financial aspects of regional passenger transport in Poland. The statistics show the performance of railway passenger transports and also the financial support from provincial governments. New strategies and EC regulations are mentioned. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Why is it essential to develop public transport by low demand. UITP, Nov. 2004.
 2. ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. ( Dz.U. 1997, nr 123, poz. 775 ze zm.)
 3. ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 ze zm.)
 4. ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590).
 5. Ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
 6. Informacja Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
 7. Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (DZ.U., nr 95, poz. 953).
 9. Dz.U., nr 203, poz. 1966 ze zm.
 10. Informacja o wynikach kontroli organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. NIK, Warszawa, styczeń 2008.
 11. J. Piechociński: Rekompensata za kolejowe usługi publiczne w  latach ubiegłych. "Przegląd Komunikacyjny" 2008, nr 4.
 12. Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UE nr 315 z  3.12.2007 r.).
 13. Rozporządzenie ma wejść w życie 3 grudnia 2009 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu