BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska Barbara (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
Sources of Income as an Indicator of Changes in the Farm Functions
Źródło
Economics & Sociology, 2010, vol. 3, nr 1, s. 49-65, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Rural areas, Rural development, Arable farm, Farm household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
The report discusses the changes in the functions of agricultural holdings and how this impacts rural development. The functions of agricultural holdings have been identified on the basis of identifying the main sources of income. As a result of the transformation of Polish economy and integration with the EU, the functions of agricultural holdings have to a large extent changed. Households and production holdings are now treated as two separate entities. At the same time polarization has been noted with two distinct categories of holdings that have emerged: (1) agricultural holdings and commercial farms; (2) subsistence farms, social holdings and recreational holdings. The number of holdings with mixed sources of income has also increased. A farmer family no longer specializes in one domain only and is now multi-professional. In addition, agricultural holdings and rural areas evolved from single-functional to multi-functional in nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR - trzy lata po akcesji (ARMA three years after accession). ARMA, Warsaw 2007.
 2. Budzinowski R. 2005: Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne (Agricultural holdings and agricultural enterprises), (in:) A. Stelmachowski (ed.), Prawo rolne (Rural law), Warsaw.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku (Characteristics of agricultural holdings in 2007), CSO, Warsaw 2008.
 4. Chmielewska B., 2007: Wzajemne relacje sektora przetwórczego i surowcowego na przykładzie cukrowni i gospodarstw z uprawą buraków cukrowych (Mutual relationships between the processing and raw materials sectors on the example of sugar refinery and holdings farming sugar beets). Chapter III [in:] Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim (Urgent needs of Polish agriculture). Collective work, editorial development B. Chmielewska. IAFE-NRI, Multi-annual programme 2005-2009, No. 71, Warsaw.
 5. Chmielewska B., 2008: Polaryzacja gospodarstw rolnych pod wpływem WPR w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego (Polarization of Polish farms under the impact of the CAP in Poland on the example of the Mazowieckie Voivodeship). Chapter I [in:] Raport o wpływie wspólnej Polityki Rolnej na tendencje polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju (Report concerning the impact of the Common Agricultural Policy on the polarization trends of farms within the framework of individual regions of the country). Part two. Collective work under the scientific guidance of W. Michna. Multi-annual Programme 2005-2009, No. 94 IAFE- NRI. Warsaw.
 6. WWW of the Representation of the Republic of Poland to the European Union.
 7. Janusiewicz A., Łopaciński K., 2009: Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 (Assessment of the condition of rural tourism and agro-tourism in Poland in 2005-2009). Presentation delivered under: Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 (Development perspectives of rural tourism and agro-tourism promotion in Poland in 2005-2009), Kielce 17-18 April 2009, www: bip.minrol.gov.pl.
 8. Józwiak W., 2006: Obecne przemiany polskiego rolnictwa i perspektywa 2007-2013 (Current transformation in the Polish agriculture and perspectives for 2007-2013), Presentation delivered during a conference entitled: "Polska wieś od nowa - szanse obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013" (Polish rural areas from the beginning - opportunities of rural areas for the 2007-2013 perspective), Office of the Committee for European Integration, Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw 07.12.2006.
 9. Ligita Melece. International Management Systems and its Implementation Issues in Latvia's Agri-food Sector, International scientific publication Transformations in Business & Economics (TIBE), Vol. 7, No 3(15), Supplement C, 2008, p. 66-82
 10. Nowicki F., 2003: Kwestia agrarna w Polsce (Agrarian issues in Poland). Part II. Typescript, http://lbc_1917_3.w.interia.pl.
 11. Poczta W., Śledzińska J., 2007: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk) [Production, economic and financial results of individual farms according to their economic size (on the example of Greater Poland and Silesia FADN regions)]. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Kraków 2007
 12. The Statistical Yearbook 2008. CSO, Warsaw 2008.
 13. Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas 2008. CSO, Warsaw 2008.
 14. Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development on minimum standards of 12 March 2009 (Dz. U. of 13 March 2009; No. 46, item 306).
 15. http://funduszeue.info/blog/2010/01/11/uwaga-rolnicy-od-2010-roku-obowiazuja-nowe-normy-i-wymogi-wzajemnej-zgodnosci-cross-compliance/
 16. Sikorska A., 2007: Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączania się Polski do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Synteza (Transformation of the socio-economic structure of rural areas and the process of Polish integration into the Common Agricultural Policy of the European Union. Synthesis), Research work No. 1 H02C 035 28, IAFE-NRI, Warsaw.
 17. Statystyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w 2002 r. (Statistics and characteristics of agricultural holdings in 2002), CSO, Warsaw 2003.
 18. Tomczak F., 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (Family farming in agriculture. Development conditions and mechanisms). Institute of Rural and Agricultural Development National Research Institute, Warsaw.
 19. Act on the Agricultural System of 11 April 2003 (Dz. U. of 15 April 2003, Dz.U.2003.64.592).
 20. Wigier M., 2007: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej oraz kierunki jej modyfikacji (Common Agricultural Policy of the European Union and directions of its modification). Studies and Reports of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute, Book 7, Puławy.
 21. Zegar J. St., 2006: Źródła utrzymania rodzin powiązanych z rolnictwem (Sources of income of families connected with agriculture). Research and Monograph No. 133, IAFE-NRI, Warsaw.
 22. Zegar J. St., 2009: Ekonomicznie żywotne gospodarstwa rolne użytkowane przez nierolników (Economically viable farms operated by non-farmers). Statistical News No/7/July 2009, CSO, Polish Statistical Association, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2010/3-1/6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu