BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamski Aleksander (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Łapicz Marcin (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Wysoczyński Przemysław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Ocena potencjału bojowego pododdziałów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do zwalczania pożarów
Evaluation of the potential National Rescue and Fire Fighting System to firefighting
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Straż pożarna, Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa
Firefighters, Security, Security systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kompanie gaśnicze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są formowane w różnej konfiguracji. Ich typy występują w trzech wariantach: podstawowym, leśnym i przemysłowym. Każda z kompanii ma inny potencjał bojowy i inną ilość środków gaśniczych w bezpośredniej dyspozycji. Na formowanie kompanii gaśniczych powinny mieć wpływ czynniki efektywności, skuteczności i ekonomiczności. Analiza potrzeb do możliwości musi skutkować decyzjami o tworzeniu optymalnie wyposażonych lokalnych i mobilnych pododdziałów ratowniczych. Nowe doświadczenia z akcji rzeczywistych, skutkować powinno miedzy innymi pojawieniem się nowoczesnej techniki pożarniczej. Wymusza to doskonalenie starej i opracowywanie nowej taktyki dla pododdziałów gaszących pożary lub co najmniej radykalnej reorganizacji tych pododdziałów. Kluczem do optymalnego wykorzystania zadysponowanych sił i środków podczas akcji gaśniczej jest zapewnienie ciągłości dostarczania środków gaśniczych. Element ten jest kluczowy dla powodzenia całej akcji.(abstrakt oryginalny)

Extinguishing Companies of the National Rescue and Fire Fighting System are formed in different configurations. Their types are available in three variants: basic, forestry and industrial. Each company has a different combat potential and a different amount of extinguishing agents in the immediate disposal. The formation of the company extinguishing agents should be affected the efficiency, effectiveness and economy. Analysis needs to possibilities must result in decisions about creating optimally equipped local and mobile subunits rescue. New experiences with real action, for example, should result in the emergence of modern firefighting techniques. This forces the improvement of the old and the development of new tactics for extinguishing fires subunits, or at least a radical reorganization of the subunits. The key to optimal use forces and resources during fire fighting is to ensure the continuity of supply of extinguishing agents. This element is crucial to the success of the action.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamski A., Król B., - Zaopatrzenie wodne XXL - Przegląd Pożarniczy, nr 9/2009.
  2. Adamski A., Wysoczyński P., Optymalizacja składu kompanii gaśniczej, materiały konferencyjne "Bezpieczeństwo pożarowe lasów", Kliniska k/ Szczecina 2011.
  3. Adamski A., Wysoczyński P., Systemy pompowo - wężowe zaopatrzenia wodnego podczas akcji gaśniczych w bazach paliw płynnych; Konferencja Techniczno - Szkoleniowa pt. "Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych", Bydgoszcz 2011.
  4. Adamski A., Wysoczyński P., Po pierwsze woda; Przegląd pożarniczy 1/2012.
  5. Adamski A., Wysoczyński P., - Taktyka kompanii gaśniczych KSRG podczas pożarów w magazynowych bazach paliw płynnych - II Konferencja Techniczno - Szkoleniowa pt. "Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych", Reda 2012.
  6. Gierski E., Efektywność dowodzenia, FIREX 1997.
  7. Król B., Adamski A.,- Zbiorniki przenośne -"bufor wodny" podczas działań gaśniczych, W akcji, nr 3/2010.
  8. Wysoczyński P., Adamski A., Dowożenie wody podczas akcji gaśniczej, Kwartalnik CNBOP "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" nr 2/2011.
  9. Wysoczyński P., Adamski A., Metody wyznaczania wydatku gaśniczego; Kwartalnik CNBOP "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" Nr 4/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu