BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baczewski Kazimierz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Ryczyński Jacek (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Wykorzystanie diagramu Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy jako narzędzi diagnostycznych poprawności funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych w Polsce
Possibility of Usage the Diagram Pareto-Lorenz and Ishikawa Diagram as a diagnostic tool is properly functioning System of Monitoring and Quality Control of Liquid Fuels in Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 18-24, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Paliwa płynne, Monitoring, Zarządzanie jakością, Analiza Pareto-Lorenza
Liquid fuels, Monitoring, Quality management, Pareto-Lorenz analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy do oceny struktury zmian jakościowych paliw płynnych w łańcuchu logistycznym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych parametrów jakościowych z punktu widzenia poprawności funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych w Polsce. Badania wykorzystujące diagramy Pareto-Lorenza umożliwiły wyeksponowanie najbardziej newralgicznych parametrów z punktu widzenia zmian jakościowych dla poszczególnych rodzajów paliw płynnych. Rozszerzona analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy pozwoliła na wskazanie przyczyn powstawania zmian jakościowych paliw płynnych, co może być podstawą do zaproponowania odpowiednich działań naprawczych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the use of quality management tools such as Pareto-Lorenz and Ishikawa diagram to evaluate the structure of the liquid fuel quality changes in the logistics chain. Analyzes allowed us to identify the most important quality parameters from the point of view of the correct functioning of the system of monitoring and quality control of liquid fuels in Poland. Studies using diagrams, Pareto-Lorenz possible to expose the most critical parameters in terms of quality changes for different types of liquid fuels. Extended analysis using Ishikawa diagram allowed us to identify the causes of changes in the quality of liquid fuels, which can be the basis to propose appropriate corrective action.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym., WKiŁ, Warszawa 2005.
  2. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym., WKiŁ, Warszawa 2008.
  3. Borkowski S.: Mierzenie poziomu jakości., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004.
  4. Dahlagaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością., PWN, Warszawa 2004.
  5. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2011.
  6. Jazdon A.: Doskonalenie zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
  7. Ryczyński J.: Analiza teoretyczno-eksperymentalna systemów utrzymania jakości płynów eksploatacyjnych. Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 2013.
  8. Sęp J.: Techniki wspomagania zarządzania jakością, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2006.
  9. Szkoda J.: Systemy zarządzania jakością w organizacjach., Instytut Transportu Samochodowego 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu