BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barnat Wiesław
Tytuł
Numeryczna analiza oddziaływania dużych ładunków wybuchowych na załogę pojazdów specjalnych
Numerical Analysis of the Impact of High Explosive Charges on the Crew of Special Vehicles
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 54-60, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Żołnierz, Terroryzm, Wojsko, Samochody służbowe, Bezpieczeństwo, Misje pokojowe
Soldier, Terrorism, Army, Company cars, Security, Peace missions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Misje pokojowe, w jakich bierze udział Wojsko Polskie wykazały pilną potrzebę stosowania pojazdów specjalnych w tym logistycznych zdolnych do działań z dotychczas niespotykanym przeciwnikiem. Konwoje logistyczne okazały się "łakomym kąskiem" dla przeciwnika. Z tego względu powstała pilna potrzeba zabezpieczania załóg konwojów przed atakami terrorystycznymi. Dotychczas prowadzonych było wiele prac nad przeżywalnością ludzi. Kierunkiem, który wytyczał nowe trendy postępu w tej dziedzinie było lotnictwo. Głównym czynnikiem oddziaływania wybuchu na załogę jest przyspieszenie. Wybuch (impuls ciśnienia) oddziaływujący na podłogę pojazdu poprzez elementy konstrukcyjne takie jak podstawa siedzenia kadłub (podłoga) wywołuje przyspieszenia pionowe i wzdłużne kątowe oraz poprzeczne kątowe na żołnierza znajdującego się w pojeździe. Najbardziej narażone na nie są elementy układu kostnego takie jak piszczele, kręgosłup (odcinki w okolicach miednicy i szyjny). W mniejszej pracy skupiono się nad skutkami oddziaływania ładunków na pojazd, a w zasadzie ciało ludzkie. W pracy przedstawiono skutki oddziaływania ładunków wybuchowych na załogi pojazdów specjalnych wykorzystując narzędzia symulacyjne do szacowania parametrów związanych z kryterium urazowości.(abstrakt oryginalny)

Peacekeeping missions in which participates Polish Army found an urgent need to use special vehicles including the logistics. Logistics convoys proved "a tempting target" for the opponent. For this reason, there is an urgent need to protect the crews of convoys against terrorist attacks. So far, there have been a lot of work on the survival of people. The main driver of progress in this field was aviation. The main factor in the impact of the outbreak on the crew is speeding up. Explosion (pulse pressure) which affects the floor of the vehicle by means of a design such as the hull of the seat base (floor) results in vertical and longitudinal acceleration and the lateral angle of right angle to the soldier is located on the vehicle. The most vulnerable are not elements of the skeleton, such as the tibia, spine (sections in the pelvic area and neck). In a smaller study focuses on the effects of impact loads on the vehicle and the principle of the human body. The paper presents the effects of explosive charges on the crew of special vehicles.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. RusińskiE., Koziołek S., Jamroziak K.,Quality assurance metod for desing and manufacturing process of armoured vehicles. EkspolatacjaiNiezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2009; 3 (43): 70-77.
 2. Jamroziak K.,Kosobudzki M., Ptak J., Assessment of the comfort of passenger transport in special purpose vehicles. Ekspolatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2013; 15 (1): 25-30.
 3. Grzegorzewski J., Przyspieszenia, przeciążenia, nieważkość. Wydawnictwo MON1964.
 4. Krzystała E., Kciuk S., Mężyk A., Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 2012.
 5. Tejszerska D., Świtoński E., Gzik M., Biomechanika narządu ruchu człowieka., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 2011.
 6. Rusiński E.,Zasady projektowania konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 7. Kopczyński A., Rusiński E., Bezpieczeństwo bierne. Pochłanianie energii przez profile cienkościenne. Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
 8. Jamroziak K., Próba oceny urazu głowy w ochronie balistycznej miękkiej, Modelowanie Inżynierskie, T. 11, nr 42, 2011, s. 179-190.
 9. Fox D.M., Energy absorber for vehicle occupant safety and survivability. USA TACOM 6501 E11 Mile Road Warren, Mi 48397-5000, 2006.Qiu Zhixian Gerald: AM17.
 10. Richard L. DeWeese R.L., Moorcroft D. M.,Evaluation of a Head Injury Criteria Component Test Device.Office of Aerospace Medicine, Washington, DC20591, 2004.
 11. Patrick L.M., Kroell C.K., Mertz H.J.,Forces on the human body in simulated crashes. In Proceedings of the 9th Stapp Car Crash Conference, Society of Automotive Engineers, Warrendale 1965.
 12. Hutchinson J., Kaiser M.J., Lankarani H.M.,The Head Injury Criterion (HIC) functional. Applied Mathematics and Computation 96 (1998), p. 1-16, Elsevier Science Inc.
 13. Macky M.,The increasing importance of the biomechanics of impact trauma. Sadhana, vol. 32, part 4, 2007, p. 397-408.
 14. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Department of Transportation (DOT). Occupant Crash Protection -Head Injury Criterion S6.2 of MVSS 571.208, Docket 69-7, Notice 17, HNTSA, Washington, DC, 1972.
 15. LS-DYNA theoretical manual, 1998.
 16. AEP-55 Procedures for evaluating the protection level of logistic and light armoured vehicle, Volume 2 for mine threat (Edition 2), NATO/PfP Unclassified publication 2005.
 17. Test Methodology for Protection of Vehicle Occupants against Anti-Vehicular Landmine Effects, Wydawnictwo RTO/NATO 2007.RTO.
 18. Barnat W., Gieleta R., Niezgoda T., Experimental investigation of selected explosion parameters for numerical model validation, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4, 2012.
 19. STANAG 4569. Protection levels for logistic and light armoured vehicle occupants. NATO/PfP Unclassified 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu