BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszkiewicz Krzysztof (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kolanowski Bogdan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kaczmarek Izabela, Latos Dorota (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Paciorek Agnieszka
Tytuł
Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego w zarządzaniu zagrożeniem powodziowym
The Use of LIDAR Data in the Flood Emergency Management
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 68-84, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Powódź, Fotografia lotnicza, Sytuacje kryzysowe
Flood, Flight photos, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ustalenie wpływu sposobu opracowania wyników lotniczego skanowania laserowego (LIDAR) na jakość Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Autorzy postawili sobie za cel zbadanie czy zredukowanie liczby pomiarów nadliczbowych (zawartych w wynikach pomiarów wykonanych metodą Laserowego Skaningu Lotniczego) wpłynie na spadek jakości produktów opartych na danych z tych pomiarów, których dokładność musi być zgodna z założeniami. Istotną częścią pracy jest przeanalizowanie kwestii na ile otrzymane redukcje mogą być przydatne do wykonywania analiz i tworzenia modeli na zbiorach punktów na potrzeby m.in. zarządzania zagrożeniem powodziowym. Istotnym aspektem pracy jest ocena dokładności danych do utworzenia tzw. map zagrożenia powodziowego uzyskanych ze skaningu laserowego używanych zarówno do określania ryzyka zalania trenów (dla ubezpieczycieli i inwestorów) jak i do zarządzania kryzysowego (ryzyko przelania się wody przez wały, czas i zasadność podejmowania decyzji).(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to present the influence of a different air laser scanning (LIDAR) product preparation methods on the quality of the Digital Terrain Model (DTM). The authors aim to analyze if the reduction of the number of LIDAR overflow observations (which are included in the final product) will change the quality of LIDAR results, assuming the accuracy requirements will remain as planned. In particular, how such reduction could impact the use of LIDAR data in emergency management. The research is based on the LIDAR-driven flood risk maps, which are used by building developers and insurance companies to establish the flood risk factor or by crisis management centers to monitor the safety of flood embankments among many others and to help with efficiency of the emergency decision-making process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman F., 1996, Technique and strategies for DEM generation. Digital, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing., pp. 135-141.
 2. Aguilar F. J., Agüera F., Aguilar M. A., Carvajal F., 2005, Effects of terrain morphology, sampling density, and interpolation methods on Grid DEM accuracy, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, pp. 805-816.
 3. Adamczyk J., Będkowski K., 2007, Metody cyfrowe w teledetekcji, Wydawnictwo SGGW.
 4. Będkowski K., 2010, Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych, s. 326-343.
 5. Borowiecki I., Ślusarski M., 2010, Lotniczy skaning laserowy LIDAR miasta Krakowa (ocena dokładnościowa), Polska Akademia Nauk.
 6. CODGiK, 2014, http://www.codgik.gov.pl/zasob/372-numeryczne-dane-wysokosciowe.html, [data uzyskania dostępu: marzec 2014].
 7. GUGiK, 2014, http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok, [data uzyskania dostępu: marzec 2014].
 8. Hejmanowska B., Drzewiecki W. Kulesza Ł.,2008, Zagadnienie jakości Numerycznych Modeli Terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.
 9. Idrees M. O., Shafri H. Z. M., Saeidi V., 2013, Assessing accuracy of the vertical component of airbone laser scanner for 3D urban infrastructural mapping [W:] Tenże, International Journal of Geoinformatics, Vol. 9, No. 3, September, p. 21-30.
 10. ISOK, 2012A, Część Nr 3, Etap Nr 07, Blok LIDAR Nr 3022, Raport dostawy. Zasób bazowy. Numer KERK M-3334-009/11, Geopolis Sp. z o. o., Kucera International Inc., 22-06-2012.
 11. ISOK, 2012B, Część Nr 3, Etap Nr 10, Blok LIDAR Nr 3049, Raport dostawy. Zasób bazowy. Numer KERK M-3334-009/11, Geopolis Sp. z o. o., Kucera International Inc., 03-12-2012.
 12. Kraus K., 2014, LaserScanDTMs for Modeling Flood Risk Areas. Photogrammetrische Woche, 2003 [Online] http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/phowo03/kraus.pdf [Dostęp: 27-04-2014].
 13. Kurczyński Z., 2008, Metodyka oceny dokładności i scalania wieloźródłowych Numerycznych Modeli Terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.
 14. Kurczyński Z., Preuss R., 2011, Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. V, Warszawa.
 15. Mandlburger G., Hauer C., Höfle B., Habersack H., Pfeifer N., 2008, Optimisation of LiDAR derived terrain models for river flow modelling [W:] Tenże, Hydrology and Earth System Sciences (HESS), Vol. 5, p. 3605-3638.
 16. Marmol U., 2014, Lotniczy skaning laserowy. Podstawy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,[online:]http://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/Dydaktyka/TelInzSrMaterSt/Podstawy_lotniczy_IS.pdf [Dostęp: 27-04-2014].
 17. Osada E., 2002, Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 18. Rozp. MSWiA 9.11.2011, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dz. U. Nr 263, Poz. 1572.
 19. State of Ohio Government, 2014, http://www.dot.state.oh.us/Divisions/Engineering/ CaddMapping/Aerial/PublishingImages/Remote%20Sensing/Picture2.jpg [Dostęp: 27-04-2014].
 20. Wysocki J., 2008, Zagadnienie metody oceny dokładności cyfrowych modeli terenu w aspekcie implementacji europejskiej dyrektywy INSPIRE, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu