BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszkiewicz Krzysztof (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kolanowski Bogdan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Latos Dorota (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Pachelski Wojciech (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Sołoducha Ryszard (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja systemu monitorującego stan obiektu i wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczej
Conception of the Collapse-threatened Construction Monitoring System with Rescue Action Assistance Functionality
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 85-95, tab., rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Metody pomiarowe, Nowe technologie, Nadzór budowlany, Katastrofa
Crisis situations, Measuring methods, High-tech, Construction supervision, Disaster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem technologii informacyjnych wzrasta zainteresowanie i zapotrzebowanie na innowacje technologiczne oraz nowe produkty informatyczne, w tym także na produkty łączące wyniki pomiarów z informatyką w zarządzaniu kryzysowym. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania nowoczesnych geodezyjnych technologii pomiarowych i technologii informatycznych do monitorowania zachowania się obiektu zagrożonego katastrofą budowlaną. Monitoring zachowania się obiektów budowlanych pod wpływem różnych czynników w powiązaniu ze stosowną bazą wiedzy budowlanej pozwoli na wczesne wykrycie sytuacji awaryjnych oraz podjęcie odpowiednich decyzji i działań zabezpieczających. W referacie przedstawione zostaną również wyniki wstępnych badań symulacyjnych w tym zakresie. Najistotniejszą korzyścią, jaką może przynieść takie podejście do zagadnienia, jest kontrola stanu obiektu zagrożonego katastrofą budowlaną w czasie quasi-rzeczywistym oraz wsparcie podejmowania decyzji i prowadzenia akcji ratowania życia ludzkiego i mienia.(abstrakt oryginalny)

Lately, the development of information technologies has boosted demand and interest in innovative IT techniques or state of the art IT products, with such solutions like automated geodetics measurements in service of an emergency management. This paper present a system (based on modern information and geodetic technologies) intended for monitoring of the engineering constructions which are in a state of collapse. Supervision of changes in geometric parameters of such constructions will be performed on almost instant basis and the measurements will be analyzed in real time directly on the site (against database driven building design strength knowledge). The system will help with an early detection of critical situations and with emergency management (taking the right decisions and actions in the right time, like for example: if rescue teams are to continue their efforts or to be retracted). In order to achieve this goal, it is planned to determine mathematical models of observations, to develop software solutions, to evaluate different building models and to analyze the usability of various sensors using numerous measurement methods. The paper presents some of the results of those simulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień J., 2010. Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 2. Borysiewicz M., 2011, "Opracowanie systemu informacji w czasie rzeczywistym o zagrożeniach poważnymi awariami na potrzeby wczesnego ostrzegania oraz zarządzania kryzysowego", Centrum Doskonałości MANHAZ, Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska, NCBJ Otwock.
 3. Galindo j., 2008, Introduction and Trends to Fuzzy Logic and Fuzzy Databases.
 4. Gilad Even-Tzur, More on sensitivity of a geodetic monitoring network, Journal of Applied Geodesy 4 (2010), 55-59.
 5. Moore J.F.A., 1992. Monitoring Building Structures, Blackie and Son.
 6. Nabeel Younus Khan, i inni, SIFT and SURF Performance Evaluation Against Various Image Deformations on Benchmark Dataset, 2011 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications.
 7. Nalepa J., 1998, Modelowanie i komputerowe badania symulacyjne złożonych systemów pomiarowych, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 8. Prószyński W., Kwaśniak M., 2006, Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 9. Quintela H. i inni, 2007, Real-Time Intelligent Decision Support System for Bridges Structures Behavior Prediction, Progress in Artificial Intelligence, Springer.
 10. Reiterer A. i inni,, 2009, A 3D optical deformation measurement system supported by knowledge-based and learning techniques. Journal of Applied Geodesy 3 (2009), 1-13.
 11. Skłodowski M., 2009. Współczesny monitoring obiektów budowlanych, Przegląd Budowlany nr 3, s. 37-46.
 12. Witakowski P. i inni 2009, Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 13. Witakowski P. i inni 2010, Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 14. Zongmin Ma, 2005, Fuzzy Database Modeling with XML.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu