BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burandt Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola marketingu w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu
Marketings' Role in the Small and Medium-Size Enterprises in the Age of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 9-18, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Marketing, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Marketing, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing jest niezbędny do funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, gdyż stanowi kluczowy proces zarówno rozpoczynania działalności gospodarczej (ulotki o nowej działalności), jak i funkcjonowania w późniejszym okresie. W różnych fazach życia przedsiębiorstwa stosuje się z różnym natężeniem działalność promocyjną. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi marketingowych można uzyskać przychylność klienta i zapowiedź dalszej współpracy. Marketing to nie tylko reklama, ale i rzetelność w obsłudze klienta, wypracowywanie marki firmy, stwarzanie klimatu odpowiedniego dla danego rodzaju klientów. Kryzys nie jest czasem ograniczania wydatków marketingowych. Zaufanie klienta zdobyte w trudnym okresie zaowocuje w przyszłości ze zdwojoną siłą. (abstrakt autora)

Marketing is essentials for a company running, because is the key process for the beginning of a business (leaflets about a new business, familiarization with a new product) as well as for a further company running. Due to using of different marketing devices one may get the customer sympathy and further co-operation promise. Marketing is not the only commercial but also a accuracy in serving a customer, a company brand developing and a creation a right atmosphere to the kind of a customer. The crisis is not the right time to limit the marketing expenses. The gained trust of the customer in a difficult period affect twice harder in the future. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 19.
  2. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 26.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w  Polsce w latach 2005-2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 17.
  4. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i  praktyce małych i średnich firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003 , s. 32.
  5. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE , Warszawa 1984, s. 38-39.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w  Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 103.
  7. Marketing. Sposób myślenia i działania, red J. Perenc, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 16.
  8. D. Dworak, Na początku jest wizja, "Media&Marketing" 2009, nr  1-2, s. 8-10.
  9. J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Biblioteka Menedżerska, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 351.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu