BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabkowski Marek (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Tytuł
Bezpieczeństwo publiczne jako ważny element rozwoju regionalnego
Public Safety as an Important Part of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 9-20, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Rozwój regionalny
Public security, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tempo rozwoju regionalnego jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Niewątpliwie do tych czynników możemy zaliczyć bezpieczeństwo. Rozumiane jako stan niezagrożenia, spokoju1, gwarantujący niezakłócony rozwój. Elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo publiczne. Na podstawie analizy literatury, ustawodawstwa i orzecznictwa Janina Czapska zdefiniowała bezpieczeństwo publiczne jako "stan, w którym ogółowi ludzi nieoznaczonych indywidualnie, jak również innym podmiotom - w tym instytucjom państwa - nie zagraża niebezpieczeństwo, a zatem mają zapewnioną ochronę od zagrożeń pochodzących z jakichkolwiek źródeł z wewnątrz państwa"2. Celem niniejszego referatu jest podsumowanie badań będących próbą ustalenia związków istniejących pomiędzy tempem rozwoju regionalnego a skutecznością działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. Jako przykład ilustrujący tę problematykę wybrałem miasto Gdynię z uwagi na dynamiczny rozwój tej gminy. Praca na tzw. wyższych wartościach ułatwia obserwatorowi i badaczowi wychwycenie związków zachodzących pomiędzy tempem rozwoju a stanem bezpieczeństwa. (fragment tekstu)

Regional development rate is determined by many factors. Undoubtedly these factors can include safety. Safety understood as safety status, calm. The State guarantees uninterrupted development. The aim of the paper is a summary of research to determine the relationship existing between the rate of regional development and the effectiveness of actions taken to safety. For example illustrating this time became the city of Gdynia in view of the dynamic development of the municipalities. Success strongly expanding city go hand in hand with success in the sphere of safety. On the basis of studies can follow a statement that the high level of safety in a specified region creates a friendly environment for its development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapska J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2004.
 2. Dobkowski J., O prawie policyjnym inaczej, "Przegląd Policyjny" 2002, nr 3-4.
 3. Dzieliński W., Recenzja książki J. Czapskiej i J. Wójciekiewicza pt. Policja w społeczeństwie obywatelskim, "Przegląd Policyjny" 1999, nr 4(56).
 4. Galicki Z., Prawo policyjne - temat do dyskusji, "Palestra" 1991, nr 1-2.
 5. Leoński Z., Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane), w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szerniawskiemu z okazji 45-lecia pracy naukowej, Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Przemyśl 2000.
 6. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1994.
 7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 8. http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody, 29.10.2009 r.
 9. http://www.gdynia.pl/bip/budzet, 29.10.2009 r.
 10. http://www.gdynia.policja.gov.pl, 29.10.2009 r.
 11. http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/, 29.10.2009 r.
 12. http://www.gdynia.pl/g2/2009_01/24234_fileot.pdf, 29.10.2009 r.
 13. http://www.gdynia.policja.gov.pl/index.php? strona=newsa&slowo=&id=1317, 29.10.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu