BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Nowe regulacje w zakresie małych podatników w świetle rządowego planu wzmocnienia małych przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu finansowego
Regulations for Individual Tax Payers in the View of The Government Programme for Strengthtening Small Enterprises in the Context of the Global Economic Downturn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 13-22
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami .Mikrofirma 2010 Strategie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstwna rynku krajowym oraz międzynarodowym
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy
Small business, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W odpowiedzi na kryzys na globalnych rynkach finansowych w dniu 30 listopada 2008 r. Rząd RP ogłosił "Plan Stabilności i Rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego". Plan Stabilności i Rozwoju zawierał pakiet proponowanych działań, mających na celu neutralizację i minimalizację negatywnego wpływu światowego kryzysu finansowego na małe przedsiębiorstwa działające w Polsce. Część proponowanych rozwiązań dotyczyła zmian w zakresie w systemu podatkowego i miała na celu po części zwiększenie popytu konsumpcyjnego, jak i zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania. Pozostałe działania miały dotyczyć m.in. zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw czy też wzmocnienia systemu gwarancji i poręczeń dla małych i mikro przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

In view of the global financial crisis is entirely understandable that many countries take steps to neutralize the negative impact of the crisis. These actions relate to various areas, including taxation. The author of this chapter describe the amendments introduced by the Polish Government to Personal Income Tax and Corporate Income Tax regulations. This amendments are an element of the plan, which is suppose to strengthen the Polish economy against global financial crisis and should be regarded as positive. Proposed changes tend to encourage small businesses to invest, and the new operators to start business. In addition to small businesses and start-ups, taxpayer relief will also be intended for those engaged in innovation activities and development. Income Tax amendments are expected to improve the situation of Polish companies. However, the limited nature of these preferences directed to only some taxpayers, may cause that not all business will feel the improvement. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Plan Stabilności i Rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, 2009, s. 3-4.
 2. DzU 2009 r., nr 69, poz. 587; wejście w życie - 22.05.2009 r.
 3. D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, UNIMEX, Warszawa 2009, s. 25.
 4. DzU 2006 r., nr 217, poz. 1588, z późn. zm.
 5. DzU 2008 r., nr 209, poz. 1320.
 6. DzU 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 7. DzU 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 8. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i  usług DzU 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm. - art. 2 pkt 25) oraz w poprzedzającej ją ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (DzU 1993 r., nr 11, poz. 50, z późn. zm.) - art. 4 pkt 17a) dodany od 1 października 2002 roku.
 9. Podatek dochodowy od osób prawnych rok 2006. Komentarz. red. J. Marciniuk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 10. Art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Art. 44 ust. 3g-3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 25 ust. 1b-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2009 r. DzU 2009 r., nr 69, poz. 587.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. DzU 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 14. Art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 15. R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, UNIMEX, Warszawa 2009, s. 15.
 16. ' Klasyfikacja Środków Trwałych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w  sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (DzU 1999 r., nr 112, poz. 1317).
 17. Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 5 kwietnia 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu