BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boczarski Jarosław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Marciniak Andrzej (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Budziński Zdzisław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosławska-Kolman Karina (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Szacowanie czasu ewakuacji szpitala według modelu predykcyjnego
Estimation of the Evacuation Time of Hospitalaccording to Prediction Model
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 104-120, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Sytuacje kryzysowe, Szpitalnictwo, Zarządzanie kryzysowe
Safety risk identification, Crisis situations, Hospital service, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę szacowania czasu ewakuacji szpitala w oparciu o model predykcyjny. Model ten daje możliwość oceny czasu ewakuacji pacjentów w różnym stanie przebywających na danym piętrze w szpitalu i może być pomocny dla osób zajmujących się problematyką zarządzania szpitalem w sytuacjach kryzysowych. Model predykcyjny opiera się na: liczbie pacjentów, liczbie personelu: medycznego i niemedycznego oraz ilości wind. Podstawową zaletą tego modelu jest bardzo krótki czas obliczeń i fakt, że nie wymaga on czasochłonnego i kosztownego opracowania. Model ten był stosowany dla różnych scenariuszy w USA. (abstrakt oryginalny)

In this paper, a prediction model is presented that estimates the evacuation time in an emergency situation for hospitals. This model can provide incident managers possibility of estimation the evacuation times of different types of patients and can offer support to the managers with their resource allocation decisions in emergency situations. The major advantage of the prediction model is that the computation time is very short and the model does not need the lengthy and costly design. The model was applied for several different evacuation scenarios in US.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. D.Golmohammadi, D.Shimshank: Estimation of the evacuation time in an emergency situation in hospitals, Computers & Industrial Engineering 61 (2011) 1256-1267.
  2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 poz. 1138).
  3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563).
  4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu