BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska-Osiecka Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowe budownictwo mieszkaniowe w świetle polityki funkcjonalno-przestrzennej strefy podmiejskiej Łodzi
New Housing Construction within the Spatial Policy for Suburban Zone of Łódź
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 223-231, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Aglomeracje miejskie, Polityka przestrzenna
Housing construction, Urban agglomerations, Spatial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Gminna polityka przestrzenna w Polsce oparta jest na obligatoryjnym dokumencie - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poszczególne gminy określają w nim przeznaczenie swoich terenów na konkretne funkcje. Jedną z podstawowych jest funkcja mieszkaniowa. Gminy przeznaczają pod nią różny, zazwyczaj bardzo duży procent swojego terenu. Przeprowadzone badania wykazują, w jakim stopniu polityka promieszkaniowa przyjmowana przez gminy przekłada się na realne efekty w postaci nowego budownictwa mieszkaniowego. Przeanalizowano także strukturę jakościową nowej zabudowy oraz zmiany, jakie na skutek jej rozwoju zachodzą w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej terenów podmiejskich.(abstrakt oryginalny)

In contemporary Poland, the spatial policy performed at the municipal level is based on a mandatory document - the study of conditions and directions of spatial development. In the most general terms, it defines the allocation of land for specific functions. Due to the importance of residential function development, particular municipalities usually allocate large areas for this purpose. The study shows how the pro-housing policies, adopted by the analyzed communes, affect the actual development of new housing construction. The qualitative structure of a new residential buildings is also the subject of interest, as well as the impact of its changes on the spatial and functional structure of suburban areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński E., Suburbia jako współczesne formy osadnicze, [w:] Sieć osadnicza jako przedmiot badań, red. E. Bagiński, Wrocław 2006.
  2. Brzeziński C., Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Łódź 2010.
  3. Chmielewski J.M., Suburbanizacja strefy metropolitalnej Warszawy, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, Warszawa 2005.
  4. Jeżak J., Rozproszenie zabudowy barierą zrównoważonego rozwoju polskich metropolii - przykład aglomeracji krakowskiej, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, Warszawa 2005.
  5. Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków 2011.
  6. Słodczyk J., Studia Miejskie. Tom 3. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
  7. Studium Zagospodarowania Województwa Łódzkiego, m-pis, opracowanie wykonane w Regionalnej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi pod kier. J. Sadowskiego, Łódź 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu