BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Malgorzata
Tytuł
Metody szkolenia i doskonalenia pracowników
Professional Training and Development Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 103-108, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem
Manpower training, Human Resources Management (HRM), Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobrze współpracujący zespół to podstawa sukcesu nowoczesnej firmy. Zgrani i rozumiejący się wzajemnie pracownicy działają sprawniej i efektywniej, a także szybciej rozwiązują pojawiające się problemy. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów budowania zespołu jest szkolenie integracyjne - wyjazd, na którym pracownicy wykonują zadania zespołowe, pozornie niezwiązane z pracą. Zadania te uczą ich jednak współpracy i koordynacji swoich działań w różnych warunkach. Coraz więcej przedsiębiorstw sięga po takie szkolenia, organizując je samodzielnie lub korzystając z usług firm zewnętrznych. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach szkolenia rzadko są automatycznie przenoszone przez pracowników w miejsca pracy. Nie należy się temu dziwić - często powrót do realiów wiąże się z nawałem zajęć, zadań, które trzeba wykonać "na wczoraj" w związku z nieobecnością pracownika na stanowisku w czasie trwania szkolenia. Bywa i tak, że przeniesienie na stanowisko nowych treści utrudniają pracownikowi jego koledzy, którzy nie brali udziału w szkoleniu. Problem ten można przezwyciężyć poprzez stworzenie warunków do wykorzystania nowych kompetencji oraz powtarzanie, ćwiczenie i utrwalanie nowych treści. Przedsiębiorcy oczekują dziś nowych metod i tematów szkoleń, które wpłyną na efektywność pracowników. Dobra firma szkoleniowa musi umieć właściwie ocenić potrzeby klienta i dopasować do nich usługę. A rynek szkoleń rozwija się szybko. (abstrakt oryginalny)

Mutual understanding and collaboration among the staff is critical to the success of any modern business organization. A concerted team of employees will perform more efficiently and effectively, and will sooner solve any emerging problems. One of the most frequently applied methods of team building is integration and training bundled in a single package - a short time spent together outside the workplace with the staff executing team assignments that seem to be unrelated to their everyday work. Nevertheless, the tasks they perform teach them to cooperate and coordinate their actions under any conditions. An increasing number of companies utilize this form training, either organizing them in-h ouse or using the services of external providers. In a lot of cases, the knowledge and skills acquired through training are not automatically transferred into the workplace. This, however, should not be surprising-on their return to work, the staff often get caught in a flurry of "yesterday's" jobs which should have been done the day before but were not due to their involvement in the training. It is not rare, too, that the incorporation of their learning into daily routines is impeded by colleagues who did not take part in the training. This problem can be overcome by creating favorable conditions for applying the new skills and competences as well as for drilling, practicing and consolidating these. Today's entrepreneurs expect new methods and new training programs addressing new areas of competence that will have a palpable effect on their employee's performance. A good training company has to be able to identify the customer's needs and tailor the service to these requirements. And, the training market continues to grow very fast. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
  2. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Robbins S., Zachowania w organizacji, tłumaczenie: Andrzej Ehrlich, wydanie II, Warszawa 2004.
  4. Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  5. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
  6. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.jr., Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. Szczepanik R., Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń outdoor i wypraw incentive. Poradnik dla menedżera personalnego, Wydawnictwo HELION SA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu