BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej
Sustainable Development as a Dynamic Idea of Shaping the Economic Space
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 256-260, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Proporcje gospodarcze
Sustainable development, Economic proportions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótki przegląd i próba oceny wybranych koncepcji kształtowania przestrzeni gospodarczej, szczególnie istotnych - jak się wydaje, w polskiej powojennej praktyce i nauce. Należą do nich: koncepcja równomiernego rozmieszczenia społecznych sił wytwórczych, koncepcja racjonalnego rozmieszczenia społecznych sił wytwórczych, rozwój proporcjonalny, rozwój trwały i zrównoważony. Koncepcje te cechują znaczące różnice i podobieństwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is a short review and an attempt of evaluation of chosen ideas of shaping the economic space, particularly important - as it seems, in Polish practice and science after the Second World War. These include: the idea of uniform distribution of social productive forces, the idea of rational distribution of social productive forces, proportional development, equitable development and sustainable development. These ideas are characterized by significant differences and similarities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 2. Ekonomia polityczna - podręcznik, Książka i Wiedza (Akademia Nauk ZSRR), Moskwa 1955.
 3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 4. Kołodko G., Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, PWN, Warszawa 1986.
 5. Przybyła Z. i K., Dysproporcje strukturalne lokalnego rynku pracy - studium rozwoju niezrównoważonego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu - w druku.
 6. Przybyła Z., Wybrane aspekty ładu moralnego w rozwoju zrównoważonym, [w:] Handel wewnętrzny, t. III, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.
 7. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWN, Warszawa 1974.
 8. Secomski K., Współczesne problemy i tendencje rozwojowe gospodarki przestrzennej, [w:] Elementy teorii planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1972.
 9. Sulmicki P., Proporcje gospodarcze, PWE, Warszawa 1968.
 10. Winiarski B., Planowanie regionalne i plany regionalne a plan krajowy, w: Elementy teorii planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1972.
 11. Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu