BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziki Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Polak Renata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kozak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Gawłowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krzysiak Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza procesów suszenia i rozdrabniania pieczywa wycofanego z obrotu w aspekcie możliwości wykorzystania do celów energetycznych i przemysłowych
The Study of Drying and Grinding Process of Bread Withdrawn from the Market in Terms of Possible Use for Energy and Industrial Purposes
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 1(13), s. 19-23, rys., bibliogr. 35 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Obrót żywnością, Piekarnictwo, Odpady użyteczne, Technologia produkcji żywności
Food sale, Bakery, Useful wastes, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono możliwości wykorzystania pieczywa wycofanego z obrotu na cele energetyczne oraz zastosowanie tego rodzaju odpadu, jako surowca w przemyśle chemicznym. Przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące kinetyki suszenia pieczywa oraz analizy procesu jego rozdrabniania. Do opisu przebiegu tego procesu zaproponowano model Wanga i Singha. Wykazano ponadto, że wysuszone pieczywo wymaga niewielkich nakładów energii na rozdrabnianie (od 2 do 3 razy niższych niż w przypadku ziarna zbóż). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of using waste bread withdrawn for the energy purposes and the use of this type of waste as a raw material in chemical industry. The preliminary results of on drying kinetics of bread were also presented and the analysis of waste bread grinding was performed. The Wang and Sing model was proposed to describe the drying kinetics of bread. It was also shown that the dried bread requires low energy requirements for grinding (from 2 to 3 times less than cereal grain). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arslan, D., Özcan, M.M., Okyay Menges, H. (2010). Evaluation ofdrying methods with respect to drying parameters, somenutritional and colour characteristics of peppermint (Mentha x piperita L.). Energy Conversion and Management, 51, 2769-2775, DOI: 10.1016/j.enconman.2010.06.013.
 2. Asghar, M., Rafiq S., Azhar U., Asad, M.J. (2002). Production of α-amylase by Arachniotus sp. using waste bread medium. International Journal of Agriculture & Biology, 4, 26-28.
 3. Bernstad Saraiva Schott A., Andersson, T. (2015). Food waste minimization from a life-cycle perspective. Journal of Environmental Management, 147, 219-226, DOI: 10.1016/j.jenvman.2014.07.048.
 4. Bień J.D., Bień B. (2010). Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13(1), 17-27.
 5. Daigle, P., Gelinas, P., Leblanc, D., Morin, A. (1999). Production of aroma compounds by Geotrichum candidum on waste bread crumb. Food Microbiology, 16, 517-522, DOI: 10.1006/fmic.1999.0269.
 6. Demir, V., Gunhan, T., Yagcioglu, A.K., Degirmencioglu, A. (2004). Mathematical modeling and the determination of some quality parameters of air-dried bay leaves. Biosystems Engineering, 88, 325-335, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2004.04.005.
 7. Digman, B., Kim, D. S. (2008). Review: alternative energy from food processing wastes. Environmental Progress, 27(4), 524-537, DOI: 10.1002/ep.10312.
 8. DOI, T., Matsumoto, H., Abe, J., Morita, S. (2009). Feasibility study on the application of rhizosphere microflora of rice for the biohydrogen production from wasted bread. International Journal of Hydrogen Energy, 34, 1735-1743.
 9. Dziki, D. (2011). Effect of preliminary grinding of the wheat grain on the pulverizing process. Journal of Food Engineering, 104, 585-591, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2008.12.060.
 10. Dziki, D. (2008). The crushing of wheat kernels and its consequence on the grinding process. Powder Technology, 185, 181-186, DOI: 10.1016/j.powtec.2007.10.012.
 11. Dziki, D., Laskowski, J. (2010). Study to analyze the influence of sprouting of the wheat grain on the grinding process. Journal of Food Engineering, 96, 562-567, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2009.09.002.
 12. Dziki, D., Miś, A., Gładyszewska, B., Laskowski, J., Kwiatkowski, S., Gawlik-Dziki, U. (2013). Physicochemical and grinding characteristics of dragonhead seeds. International Agrophysics, 27, 403-408, DOI: 10.2478/intag-2013-0010.
 13. Ebrahimi F., Khanahmadi M., Roodpeyma S., Taherzadeh M.J., 2008. Ethanol production from bread residues. Biomass Bioenerg. 32, 333-337.
 14. Figiel, A. (2013). Kinetyka odwadniania osmotycznego plastrów dyni w zagęszczonym soku z owoców pigwowca. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 572, 13-21.
 15. Fountoulakis, M.S., Manios, T. (2009). Enhanced methane and hydrogen production from municipal solid waste and agro-industrial by-products co-digested with crude glycerol. Bioresource Technology, 100(12), 3043-3047, DOI: 10.1016/j.biortech.2009.01.016.
 16. González-Leyba, R., Sibila-Lores, M.A. (2012). Biodegradable food packaging from bakery industry waste. Bioplastics Magazine, 4, 18-19.
 17. Henderson, S.M., Pabis, S. (1961). Grain drying theory. II. Temperature effects on drying coefficients. Journal of Agricultural Engineering Research, 6, 169-174.
 18. Jensen, J.K., Arlbjørn, J.S. (2014). Product carbon footprint of rye bread. Journal of Cleaner Production, 82, 45-57, DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.06.061.
 19. Kawa-Rygielska, J., Pietrzak, W. (2011). Zagospodarowanie odpadowego pieczywa do produkcji bioetanolu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(79), 105-118.
 20. Kawa-Rygielska, J., Pietrzak, W., Czubaszek, A. (2012). Characterization of fermentation of waste wheat-rye bread mashes with the addition of complex enzymatic preparations. Biomass and Bioenergy, 44, 17-22, DOI: 10.1016/j.biombioe.2012.04.016.
 21. Klepacka, A.M., Osiak, J., Powałka, M., Skudlarski, J. (2013). Krajowe wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw transportowych. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 15(1), 63-66.
 22. Krzykowski, A., Rudy, S., Kozak, P., Dziki, D., Serwatka, Z. (2011). Influence of blanching and convective drying conditions of parsley on process energy consumption. Tetka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, V(XIC), 142-148.
 23. Kulak, M., Nemecek, T., Frossard, E., Chable, V., Gaillard, G. (2015). Life cycle assessment of bread from several alternative food networks in Europe. Journal of Cleaner Production, 90, 104-113, DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.10.060.
 24. Le Man, H., Behera, S.K., Park, H.S. (2010). Optimization of operational parameters for ethanol production from Korean food waste leachate. International Journal of Environmental Science & Technology, 7(1), 157-164; DOI: 10.1007/BF03326127.
 25. Leung, C.C.J., Cheung, A.S.Y., Zhang, A.Y.Z., Lam, K.F., Lin, C.S.K. (2012). Utilisation of waste bread for fermentative succinic acid production. Biochemical Engineering Journal, 65, 10-15; DOI: http://dx.DOI.org/10.1016/j.bej.2012.03.010.
 26. Manteuffel-Szoege, H., Wiśniewski, M. (2013). Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji etanolu energetycznego w małych gorzelniach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 143, 215-224.
 27. Melikoglu, M., Lin, C.S.K., Webb, C. (2013). Stepwise optimisation of enzyme production in solid state fermentation of waste bread pieces. Food and Bioproducts Processing, 91, 638-646, DOI: 10.1016/j.fbp.2013.04.008.
 28. Pietrzak, W., Kawa-Rygielska, J. (2014). Ethanol fermentation of waste bread using granular starch hydrolyzing enzyme: Effect of raw material pretreatment. Fuel, 134, 250-256, DOI: 10.1016/j.fuel.2014.05.081.
 29. Piotrowska, E., Szewczyk, K.W., Jaworska, M.M., Konieczna-Mordas, E. (2012). Biotechnologiczne wytwarzanie kwasu bursztynowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 51, 171-173.
 30. Sarimeseli, A. (2011). Microwave drying characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. Energy Conversion and Management, 52, 1449-453; DOI: 10.1016/j.enconman.2010.10.007.
 31. Śledź, M., Nowacka, M., Wiktor, A., Witrowa-Rajchert, D. (2013). Selected chemical and physico-chemical properties of microwave-convective dried herbs. Food and Bioproducts Processing 9(1), 421-428, DOI: 10.1016/j.fbp.2013.02.010.
 32. Soysal, Y., Öztekin, S. Eren, Ö. (2006). Microwave drying of parsley: modeling, kinetics, and energy aspects. Biosystems Engineering, 93, 403-413, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2006.01.017.
 33. Suchowska-Kisielewicz, M., Myszograj, S. (2011). Produkcja biowodoru w procesach biologicznych. Inżynieria Środowiska, 144(24), 18-25.
 34. Wang, C.Y., Singh, R.P. (1978). Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice drying. Transactions of the ASAE, 11, 668-672.
 35. Yasin, N.H.M., Mumtaz, T., Hassan, M.A. (2013). Food waste and food processing waste for biohydrogen production: a review. Journal of Environmental Management, 130, 375-385; DOI: 10.1016/j.jenvman.2013.09.009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu