BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczuk-Piankowska Agnieszka (GRAAL S.A.), Pawlikowski Bogusław (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy), Bykowski Piotr J. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Ocena skuteczności procesu cieplnej sterylizacji konserw rybnych na podstawie testów penetracji ciepła
Effectiveness of Thermal Processing of Canned Fish Products Based on Temperature Penetration Studies
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 1(13), s. 24-27, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rybne, Utrwalanie żywności, Technologia produkcji żywności
Fish processing, Preservation of food, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocenę skuteczności procesu sterylizacji cieplnej konserw rybnych przeprowadza się m.in. poprzez wykonanie testów dystrybucji ciepła a następnie testów penetracji ciepła. Procesy sterylizacyjne uważa się za skuteczne, jeśli zapewniają one wytworzenie produktu sterylnego handlowo, tzn. wolnego od bakterii zdolnych do rozwoju w normalnych niechłodniczych warunkach magazynowania i dystrybucji określanych powszechnie, jako "warunki otoczenia". W pracy zbadano skuteczność procesu sterylizacji prowadzonego w warunkach przemysłowych. Uzyskane wyniki wartości sterylizacyjnej Fo>6 min. potwierdziły zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu a jednocześnie wykazały potrzebę przeprowadzania takich badań przez producentów żywności sterylizowanej cieplnie. (abstrakt oryginalny)

Effectiveness of thermal processing of canned fish products is conducted for example by: heat distribution tests and then by heat penetration tests. Thermal processes are consider to be sufficient if they are able to produce commercially sterile products, which means products free of microorganism capable to grow in normal non refrigerated conditions during handle and storage. This study investigates effectiveness of sterilization process during commercial production condition. Revealed results of Fo value > 6 min. conform production of safe food products and studies revealed the need to the further investigation needed to be conducted by canned food industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Code of Federal Regulation Title 21 Food and Drug Part 113. (2014). Thermally processed low - acid foods packaged in hermetically sealed containers. Revised as of April, 1.
 2. Downing, D.L. (1996). A complete course in canning. Book I Fundamental information on canning. Maryland: Publication of CTI Publications Inc., ISBN 0-930027-25-6.
 3. FAO/WHO, (2003). General principles of food hygiene. CAC/RCP 1-1969, Rev. 2., Rome.
 4. FAO/WHO, 1993. Recommended international code of hygienic practice for low and acidified low acid canned foods. CAC/RCP 23-1979, Rev. 2. Rome.
 5. Institute for Thermal Processing Specialists. (2014). Guidelines for conducting thermal process studies. Guelph.
 6. Department of Health. (2000). Guidelines for the safe production of heat preserved foods. London: HMSO, ISBN 0-11-321801-X.
 7. Kołodziejski, W., Pawlikowski, B. (2005). Przemysłowa sterylizacja konserw rybnych. Gdynia: Morski Instytut Rybacki, ISBN 83-917532-7-1.
 8. Dz.U. 139. (2004). Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 9. Dz.U. 139. (2004). Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 10. Tesco requirements for suppliers. (2013). Thermal (In Pack) Process. No 82. Version 1. October.
 11. Wedding, L.M., Balestrini, C.G., Shafer, B.D. (2007). Canned Food. Principles of Thermal Process Control, Acidification and Container Closure Evaluation. Washington: GMA Science and Education Foundation, ISBN 978-0-937774-58-8.
 12. Ziemba, Z. (1993). Podstawy cieplnego utrwalania żywności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, ISBN 83-204-1559-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu