BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sterczyńska Monika (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ różnych szczepów szlachetnych drożdży winiarskich na wybrane składniki chemiczne win owocowych z koncentratu z czarnej porzeczki
Influence of Different Strains of Wine Yeast Precious for Selected Chemical Constituents of Fruit Wines from Concentrated of Blackcurrant
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 1(13), s. 28-33, rys., bibliogr. 24 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja wina, Jakość, Technologia produkcji żywności, Produkcja napojów alkoholowych
Wine production, Quality, Food production technology, Alcohol production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych szczepów szlachetnych drożdży winiarskich (typu Porzeczka i Burgund) na wybrane parametry oraz składniki chemiczne (kwasowość ogólną, związki fenolowe, witaminę C oraz kwas salicylowy) win owocowych z koncentratu z czarnej porzeczki. Materiałem badawczym były wina owocowe sporządzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z zasadami technologii produkcji. Badania prowadzone były podczas przechowywania win. W oparciu o wyniki stwierdzono, że zarówno czas przechowywania (do 125 dni) jak i szczep drożdży winiarskich różnicują zawartość składników i parametrów, takich jak: kwasowość ogólna czy związki fenolowe. (abstrakt oryginalny)

In the article presents results of research on the impact of different strains of wine yeast precious (like Currant and Burgundy) on selected parameters and chemical components (acidity, phenolic compounds, vitamin C and salicylic acid) fruit wines with concentrated black currant. Material consisted fruit wines produced in laboratory conditions in accordance with the production technology. Tests were carried out during the storage of wine. Based on the results, it was found that both the storage time (to 125 days) and a wine yeast strain differentiate the contents of the components and parameters such as total acidity and phenolic compounds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak, J. (1978). Domowy wyrób win. Warszawa: Watra, 25, 36 - 37; 71. ISBN 978-83-879341-1-8.
 2. Czech, A., Malik, A., Pitucha, I., Woźnica, A. (2009). Porównanie zawartości związków bioaktywnych w winach czerwonych pochodzących z różnych krajów europejskich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 65(4), 142 - 148.
 3. D.U. Unii Europejskiej (2010). Wskaźnik Folin- Ciocalteu- metoda typu IV.
 4. Ilnicka-Olejniczak, O., Misiewicz, A., Juszczakiewicz, D. (1996). Cechy biotechnologiczne drożdży winiarskich Saccharomyces cerevisiae zgromadzonych z Kolekcji Kultur Przemysłowych - KKP, Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych, 51, 95 - 105.
 5. Jarczyk, A., Berdowski, J.B. (1999). Przetwórstwo owoców i warzyw II, Warszawa: WSiP, 183 - 233. ISBN 978-83-02-07976-4.
 6. Laskowska, J., Czyżycki, A., Włodarczyk, M. (2000). Zmiany zawartości witaminy C w procesie otrzymywania win owocowych z dzikiej róży. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 6, 22 - 24.
 7. Laskowska, J., Pogorzelski, E. (2007). Owoce krajowe cennym surowcem winiarskim. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 12, 12 - 13.
 8. Lempka, A. (1985). Towaroznawstwo. Produkty spożywcze. Warszawa: PWE, 294 - 295, 289.
 9. Lis, A., Góra, J. (1994). Aromat czarnej porzeczki w świetle najnowszych badań. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4, 16 - 18.
 10. Maniak, B. (2005), Zastosowanie ultradźwięków do dojrzewania czerwonych win owocowych. Inżynieria Rolnicza, 71(11), 291 - 299.
 11. Masior, S., Czyżycki, A., Berdowski, J., Parafiniuk, W., Skierkowska, J., Zarzycki, B. (1986). Sposób wytwarzania czerwonego wina owocowego. Opis patentowy numer 131 841.
 12. Michalak-Majewska, M., Żukiewicz-Sobczak, W., Kalbarczyk, J. (2009). Ocena składu właściwości soków owocowych preferowanych przez konsumentów. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLII(3), 836 - 841.
 13. Nowak, K., Żmudzińska-Żurek, B. (2010). Czarna porzeczka - źródło witaminy C. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 6, 59 - 61.
 14. Partika, M. (2006). Wpływ dodatku moszczy owocowych na zawartość polifenoli, aktywność przeciwutleniającą i cechy organoleptyczne miodów pitnych owocowych. Wrocław: Praca magisterska pod kierunkiem Oszmiańskiego, J. Akademia Rolnicza.
 15. Pawłowska, E. (2012). Zwiększenie asortymentu szansą dla branży winiarskiej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1, 19.
 16. Perkowicz, W. (1956). Domowy wyrób win i miodów. Warszawa: PWG, 19 - 20.
 17. Pijecka, A. (2010). Technika produkcji wina z koncentratu z czarnej porzeczki. Koszalin: Praca Dyplomowa Magisterska pod kierunkiem Zgórskiej, K. Politechnika Koszalińska.
 18. PN-90/A-79120/01. (2001). Wina i miody pitne.
 19. Polska Rada Winiarstwa (2014). Polskie wina owocowe na świecie coraz bardziej doceniane. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 3, 25 - 27.
 20. Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej. (Dz.U. z dnia 19 maja 2005).
 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowe (Dz.U., nr 0, poz. 624 z dnia 29 maja 2013, oznaczanie kwasowości ogólnej - załącznik nr 7).
 22. Wzorek W., Pogorzelski E. (1998). Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Warszawa: Simga NOT.
 23. http://www.pektowin.com.pl/index.php?q=enzymy&menu=enzymy (dostęp czerwiec 2011)
 24. www.leonardkolasa.110mb.com (dostęp czerwiec 2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu