BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bentkowska-Senator Krystyna, Kordel Zdzisław
Tytuł
Źródła zasilania finansowego sektora MŚP w Polsce
Financing Sources of the Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 7, s. 29-33, rys.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Polityka finansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Financial policy, Enterprise management, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę systemowego ujęcia źródeł zasilania finansowego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na wstępie podano obowiązujące definicje kategorii przedsiębiorstw według wielkości. Źródła zasilania finansowego MŚP zostały podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. W drugiej grupie środki finansowe zostały wydzielone ze względu na rodzaj, miejsce pochodzenia oraz formę realizacji wsparcia, tj. finansowanie zwrotne i bezzwrotne. Omówiono również pomocniczą rolę funduszy pożyczkowych w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

The authors made an attempt of systemic approach to the financing of the micro, small and medium enterprises sector (MŚP). Introduction contains binding definitions of the enterprises' categories according to their size. Financing sources of the MŚP have been divided into internal and external ones. The second group contains differentiation of the financial resources according to their type, place of origin and the form of support being provided i.e. repayable and non-repayable financing. Discussed was also an auxiliary role of the loan funds as an access to the external financing sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. К. Wąsowski, Fundusz Poręczeń Unijnych, "Euroinfo. Biuletyn dla małych i średnich firm" 2005, nr 4.
  2. H. Waniak-Michalak, Finansowanie małych i średnich firm z funduszy venture capital, "Euroinfo. Biuletyn dla małych i średnich firm" 2005, nr 7-9.
  3. Małe i średnie firmy, dodatek do "Angora" 2009, nr 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu