BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania
Typology of Logistics Application Areas - Solutions Proposal
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 8, s. 2-6, tab., rys.
Słowa kluczowe
Logistyka, Teoria logistyki
Logistics, Theory of logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera propozycję typologii zastosowań logistyki. Jest to odpowiedź na często poruszany problem z zaliczaniem konkretnych zastosowań do obszaru logistyki oraz na dyskusje związane z istotą logistyki i jej nowymi zastosowaniami. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with a solutions proposal of logistics applications typology. It is an answer to often brought up problem with rating concrete applications within logistics. This is also an answer to discussions connected with the essence of logistics and its new applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Pabis, M. Jaros, O klasyfikacji nauk, "Forum Akademickie"2008, nr 2.
 2. M. Ciesielski, Nowe problemy z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10, s. 2-4.
 3. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 48.
 4. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 36.
 5. B.Z. Szałek, Logistyka. Wstęp do problematyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992, s. 42.
 6. P. Kołodziejczyk, J. Szołtysek, Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4, s. 21-24.
 7. Т. Tanimoto, Butsuryu-Logistics no riron to jittai (Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics), Hakutoshobo 2000, za: M. Baudin, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2005, s. 17 (wersja elektroniczna: Google Books, http://books.google.pl/books?id=nLyuEYC8rWIC, 10.01.2009).P. Kołodziejczyk, J. Szołtysek, Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4, s. 21-24.
 8. D. Kempny, Koncepcje logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientcja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych, w: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, pod red. M. Sołtysika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004, s. 42.
 9. F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1995, s. 16.
 10. S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 10.
 11. H.-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 1998, s. 11.
 12. P.K. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2001, s. 228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu